KRÄFTKORTEN SLUTSÅLDA!

Kräftfiske i Vittsjö har under många år varit ett eldorado för fiskeintresserade av skaldjuren.. År 1990 slogs hela kräftbeståndet av flodkräfta ut i den fruktade kräftpesten. Signalkräfta planterades in och på mycket kort tid hade beståndet ökat så att kräftfångst åter kunde tillåtas.
I år såldes de cirka 60 fiskekorten på några timmar till allmänheten som har anknytning till Vittsjö. Totalt kommer cirka 60 fiskerätter att tillåtas för varje omgång och en fiskerätt omfattar tio burar eller mjärdar. De resterande 40 fiskerätterna tillkommer ”gräddfilen” som har fiskerätt i Vittsjön.
Tillgången på de attraktiva skaldjuren bedöms som god och så har det varit även tidigare år men det är givetvis beroende på var den lottade fiskerätten finns.
Nya Fiskevårdsområdet strävar nu att få höja vattenståndet sjösystemen för att det skall bli så konstant som är möjligt även under torra sommarmånader. En ny dämningsanläggning planeras vid Vittsjö Kvarn för bättre reglering av utsläppet.
Det som för närvarande mest oroar inte bara fiskevårdsområdet är dragningen av den nya likströmskabeln förbi Vittsjö. Ett förslag att den kraftiga kabeln kommer att läggas på Pickelsjöns botten, oroligt nära badstranden. Fiskevårdsområdet föredrar en annan dragning.

 

Top