LEVANDE LANDSBYGD MED SKOGSGALLRING

 

 

Ett gäng skogsmänniskor studerar stam och krona innan avgörandet föll.

 

 

 

 

VITTSJÖ. Tävling i skogsgallring var en populär samling på 1930-1940-talen då skogsintresserade kunde cykla kilometervis för att delta i en tävling som ordnades på många platser. Då var det JUF (Jordbukarnas UngdomsFörbund) som var arrangör. Med tiden avtog detta intresse och verksamheten gallrades bort. Det var 1988 som Centeravdelningen i Vittsjö återupptog denna verksamhet. Under senare år har även JUF och Centerkvinnorna varit medarrangörer.

För 23 gången på senare tid ordnades tävling i skogsgallring och årets tävling var förlagd till Horsaskog i Verums församling i Hässleholms kommun. Tävlingsledare var Skogsstyrelsens distriktschef Stig Hermansson och tävlingen var delvis förlag på hans egna skogsmarker där tävlingens tema var TALL. Information gavs att det aktuella tävlingsområdet var planterat 1986 och var till stor del förskonat från älgskador beroende på att planteringen hade skett på karg och näringsfattig mark. En fördel för bra tillväxt är att tallplantorna får tillräckligt med ljus. Vid stamkvistning skall minst en tredjedel av kronan vara kvar och minst fem grenvarv skall finnas. Därmed skulle ett grenvarv kunna kvistas varje år! Deltagarna fick många goda råd hur en skog skall skötas för att ge bästa avkastning.

På plats i skogen fanns omkring 50 besökare varav 32 deltog i tävlingen. De 100 träden som var markerade skulle granskas och tävlande fick ange om de ansåg trädet skulle stå kvar eller gallras bort. Tallskogen har inte varit i ropet i nutid och därför blev det en hel del felmarkeringar från de tävlandes sida då erfarenhet till stor del saknades i denna form av skogsskötsel. Helt utanför programmet var regnfallet med avlägsen åska som kanske bidrog till att resultaten inte blev vad de brukare vara. Vid målgången i skogsgläntan fanns Centerkvinnorna med korvstånd och kaffe och det var tilldragande.

 

Dessa tre ”korvgummor” servade besökarna med korv samt kaffe.

 

 

 

 

 

De yngsta besökarna var Oskar och Gunnar som föredrog varmkorv före den mörka skogen.

 

Bäst resultat lyckades Bengt Jeppsson från Osby prestera med 80 rätt av 100 möjliga. På andra plats kom Håkan Håkansson, Verum med 77 rätta träd och på delad tredje plats kom Stig Jönsson, Vittsjö och Karl Persson Verum med 76 rätt. Enväldig domare var Stig Hermansson och inga proteser inlades mot hans domslut!

Intill målplatsen fanns även en tipsrunda och där lyckades Eva Nilsson, Bjärnum plocka in alla tolv svaren på rätt plats. På andra plats kom maken Jan Nilsson med elva rätt. Övriga deltagare hade tio eller färre rätt. Tävlingsledare/domare och markägare tackades med blomsterkvast.

Nästa gemensamma arrangemang för Centern och medarrangörerna blir VM (VittsjöMästerskapet) i plöjning den 18? september där flera veterantraktorer väntas delta.

Top