LANTBRUKARE GICK I FÄLT

VITTSJÖ Hushållningsgillet och LRF har haft den årliga fältvandringen i Gundrastorp dit det kom ett 20-tal intresserade lantbrukare. Med kollektiv transport åkte besökarna ut till fälten där studier först gjordes vid en tvåårig vall. Nästa etapp var ettårig vall och på båda platserna delgavs de åtgärder som utförts i fråga om gödning och förarbete för en bra skörd. Även ett sädesfält studerades innan det var samling med smörgåstårta i MHF-lokalen.
Där informerade Pelle Wahlström om projektet med ”Säkert bondförnuft” med syfte att minst halvera alla olyckor som årligen inträffar vid lantbruken.

Top