BLÅBÄRSSKOGEN I VITTSJÖ.

När Vittsjö var en egen kommun så var det mycket viktigt att man såg till attvårda samhället. Allt skulle vara väl städat. Turismen krävde det. Men även vittsjöborna var måna om att det underhölls och röjdes där så behövdes. Särskilt i Blåbärsskogen, som ligger så centralt och inbjuder till promenader. Jag uppskattar att man metodiskt förskönar och anpassar tätorten Hässleholm efter tidens krav. Men det får inte innebära att man helt struntar i orterna i ytterområdena av vår kommun.

Det krävs att ansvariga i kommunen tar tag i detta och reparerar försumligheten medan man lätt kan komma ut i markerna. Det finns alla möjligheter, om man saknar mankraft, genom att ge arbetssökande uppdraget att mot en skälig betalning och lämpliga verktyg och kringutrustning åtgärda den eftersatta skötseln. Då får vi tillbaka den vackra skog det en gång var.

Top