54 VANDRARE RUNT HÅRSJÖN

 


Denna kväll var det Kenneth Aronsson ställt samman frågorna. Och hade motionärerna varit tillräckligt uppmärksamma hade svaret på fråga elva varit lätt om fråga två hade lagts på minnet! I övrigt var frågorna av varierande art och svaren var tämligt normala då ingen hade lyckats med en tolva. Tre ”elvor” fick pris, nämligen: Gunilla Olsson, Hästhult, Tord Gustavsson, Vittsjösamt Leif Johannesson, Vittsjö.
Rätt tipsrad var x12,21x, 12x, 121. Skiljefrågans rätta svar var 284. På torsdag ske start med etapp tre från skolan i Hårsjö klockan 19.00 – 19.30.

Top