ÅKER OCH SKOG I GUNDRASTORP

VITTSJÖ. Åkerbruk och skogsbruk var två intressanta ämnen som behandlades vid LRF:s och Hushållningsgillets fältvandring i Gundrastorp. Efter samling vid den gamla skolan i Gundrastorp blev det traktortransport i boskapsvagn ut till fälten som brukas av Lena Svensson och Jerry Olsson. På plats fanns Maria Wahlquist som var sakkunnig på olika grödor.
alt

Sannolikt är det klöver av någon sort som Maria Wahlquist visar upp!

 

 

 

 

 

 

Hennes erfarenhet som foderråd-givare fick de 25 deltagarna ta del av på fälten. Hon framhöll de senaste rönen för en bra skörd med rätt väringsvärde. Enligt senaste prognosen skulle första skörden från vall ske den 2 juni! Efter besök på vall följde nästa stopp där korn odlades. Jerry Olsson delgav besökarna erfarenheter har fått genom olika experiment med sådd och gödning. En kombination var naturgödsel och sedan konstgödsling. På en plats fick de studerande lantbrukarna uppgiften att söka upp både vitklöver och rödklöver i vallen. Dessa båda klöverarter hade olika förutsättningar då ljuset spelade en stor roll.

SKÖLDLUS PÅ GRAN

Det var oroande perspektiv för den Svenska granskogen som distriktschef Stig Hermansson drog fram i ljuset. Ännu är det främst södra Skåne som drabbats av den "Ungerska gransköldlusen". Angripen gran visades upp och symptomen är glesande genar som bli allt med svart av följade sotsvamp. Naturen är dock så utformad att andra insekter kan ta död på den förrädiska lusen men förhoppningsvis kan den mer eller mindre utrota sig själv med risken finns för återfall. Rådet gavs att sprida de olika trädslagen så att inte gran bli dominerande. Lärkträd tycks vara ett framtidsträd då dessa träd inte drabbas så lätt. Riskerna kan således fördelas med lång framförhållning. Kommande och aviserade klimatförändringar kan ganska väsentligt påverka skogsnäringen men ännu finns ingen lösning hur detta fenomen kan motverkas. Ett annat stort problem för skogsbruket är den allt mer växande stamman av klövbärande djur som ställer till stor skada inte bara på plantor utan också på växande träd.
alt

 

Stig Hermansson visar en grangren som angripits av den ungerska
gransköldlusen!

 

Top