Svampvandring i Ubbalt

VITTSJÖ. På Svampens Dag den 4 sept 2011 genomfördes en svampvandring i  Ubbalt .
För fjärde gången anordnades Svampens Dag  gemensamt i Sverige, Norge och Danmark. Lokalt firade Snapphanebygdens Mykologiska Förening dagen med en svampvandring i det natursköna området Ubbalt i Vittsjö. I inbjudan som gått ut lovades svampinformation och inte minst möjlighet att grilla korv. Medtag svampkorg och matsäck rekommenderades också.
Kl 09.30 samlades deltagarna på marknadsplatsen i Vittsjö och intresset var stort, ca 40 personer hade mött upp. Man samåkte vidare till Ubbalt där samling skedde vi Skåneledens vindskydd och grillplats. Vädret var vackert soligt och varmt. Grillbrasan var redan tänd för kommande korvgrillning.
Efter välkomsthälsning och lite annan praktisk information fick deltagarna en och en halv timme på sig att i de vackra omgivningarna plocka svamp. Exkursionsledaren anmodade dem att plocka all svamp de hittade alltså även sådan som inte var ätlig.
Vid elvatiden började deltagarna droppa in med välfyllda korgar av olika svampar. Man hjälptes sedan åt att försöka ta reda på vad svamparna hette och hur de kunde användas. Som vanligt gjorde vi en utställning av svamparna med namn på en olikfärgade etiketter: Grön för matsvamp, vit för oätlig eller av ringa värde och röd för giftig svamp.
Intresset och engagemanget var stort vid artbestämningen, och många frågor ställdes om svamparnas smak, lukt, utseende och i vilken miljö de växer.
Störst intresse rönte naturligtvis de svampar som fått en grön etikett. För att en matsvamp skall vara riktigt bra krävs tre saker:
1.    Svampen skall innehålla smakämnen som efter anrättning upplevs som angenäm.
2.    Vara lätt att känna igen.
3.    Ha liten eller ingen förväxlingsrisk med giftig svampar
De svampar som vi hittade i Ubbalt som levde upp till de tre kraven var för det första ett antal soppar nämligen:  Karljohan, brunsopp, tegelsopp, sandsopp och björksopp. De övriga matsvamparna var: Mandelriska, blodriska, sotvaxing, blomkålssvamp, svart trumpetsvamp, trattkantarell, kantarell, druvfingersvamp och vårtig röksvamp.

Det är viktigt att kunna skilja på en Karljohan (överst) och gallsopp (underst).


Gallsoppen är den vanligaste förväxlingssvampen till Karl-Johan. Den har ljusbrun till sämskfärgad hatt, rör som först är vita men sedan svagt rosa. På foten finns ett grovmaskigt ådernät som hos äldre svampar blir mörkt. Gallsoppen är ingen giftsvamp, men den har en mycket bitter gallsmak.
För den som inte plockat så mycket svamp förut är sopparna en utmärkt grupp att börja med. Här finns många fina matsvampar och få är oätliga. En bra regel för nybörjaren är att man skall undvika soppar som har rödaktig fot och röda eller rosa rör. Bland dessa finns en del som är oätliga.
Bland de svampar med vit etikett kan nämnas: Brun kamskivling, lökbroskskivling, rodnande svartkremla, fjällsopp, bittersopp, blodsopp ( är egentligen en matsvamp, men det finns risk för förväxling med eldsopp, som är giftig), grön trattskivling och gallkremla.
Även några giftiga svampar fanns i korgarna: Vit flugsvamp, gulvit flugsvamp, pluggskivling, och flera ej artbestämda spindlingar.
Svampvandringen avslutades med fika och korvgrillning, och deltagarna hälsades välkomna till föreningens nästa aktiviteter som är svampvandring vid Möllerödsjön i Bjärnum  lördagen den 17 september. Samling vid sjöns parkeringsplats kl 09.30. Samåkning i bilar från Kvantum i Hässleholm och från marknadsplatsen i Vittsjö kl 09.15.
Den 18 september anordnar föreningen en svamputställning på hembygdsmuseet i Bjärnum, kl 13.00 – 16.00. Tag gärna med egen svamp som ni vill ha artbestämd.
Snapphanbygdens Mykologiska Förening hälsar er alla varmt välkomna till våra svampvandringar och utställningen.

Top