SKÅNELEDEN PASSERAR VITTSJÖ

VITTSJÖ. Vandringsleden Skåneleden var verkligt på gång när det premiärvandrades 1979. Det var friluftsmänniskan Folke Fribert som fått tips från övriga landet att en Skåneled borde faktiskt finnas i just Skåne. Under ett par års tid planerade och provvandrades flera alternativ innan den mest lämpade rutten blev klar.

Folke Fribert 1979 med hjulmätare och karta över vandringen Skåneleden.

 

 

 

Skåneleden sträcker sig från Sölvesborg via Vittsjö till Båstad-Malen och denna sträcka på drygt 20 mil avverkades på 16 dagar vid premiärturen. Det var inte enbart att söka ett lämpligt stråk att vandra på. Omkring 800 markägare måste tillfrågas och ge sitt samtycke till att vandringsleden passerade deras marker. Vid några tillfällen blev det absolut stopp och en kringgående rörelse fick tillämpas för att komma närmare målet. Vid varje av de 16 delsträckorna skulle även utses någon ansvarig för uppsnyggning och eventuell uppröjning för att göra leden framkomlig.

Dessutom skulle de orange pilarna placeras ut där det kunde råda tveksamhet var leden fanns. Spångar eller småbroar fick anläggas vid färd över vattendrag och vid passerande av stängsel, stengärde eller trådstängsel fick särskilda trappor tillverkas för att göra framkomligheten så gynnsam som möjligt.

Vid varje etappmål skulle anläggas ett vindskydd för de vandrare som hade för avsikt att gå hela den långa leden i en följd. Där fanns även möjlighet till eldning på speciella platser för korvgrillning, matlagning eller kanske stärkande inmundigande av kaffe på plats eller som vandringsdryck! Vid varje etappvandring under premiärturen var det upp emot 20 vandrare som deltog och ett par vandrare deltog i alla etapperna.

Efter hand har intresset svalnat men fortfarande är det enskilda och grupper som vandrar hela den väl synliga stigen, en eller ett par etapper. Detta innebär att stigen ständigt hålls farbar och är framkomlig. Folke Fribert försökte i möjligaste mån förlägga leden till skog och mark men vid några tillfällen var det nödvändigt att förlägga leden till befintliga vägar.

Etapp nio utgår från Hästberga via Verum och Gamla kyrkvägen till Mölleröd och till etappmålet vid Ubbalt (som bilden visar), strax intill Getahålan vid Vittsjöns östra strand. Etapp tio utgår från Ubbalt via Ubbaltsvägen fram till Vittsjö Skog. Där blir det avhopp in i furuskogen och leden fortsätter över Lehult till etappmålet vid Hårsjön. Nästa etapp fortsätter över Brunshult till Englarp och Slättsjö till nästa etappmål som finns vid Lärkesholm. Längden för etapperna varierar från 8 till 18 kilometer,

Ett tips för naturmänniskor: ta er till Vittsjö skog vandra in i naturen och fortsätt med de orangefärgade pilarna till Hårsjön för kanske ett uppfriskande bad innan ni återvänder och vandra samma väg tillbaka! Enkel stigsträcknig på cirka sex kilometer. Eller också kan du fortsätta nästa etapp eller till vägkorsningen i Englarp där en bekant till dig hämtar! Stövlar eller prima vandringskängor är nästan ett måste för att vandra lederna.

Efter hand har flera vandringsleder ordnats i Skåne. Information om lederna finns bland annat på turistinformationerna i Skåne. Nu har du chansen att upptäcka många intressanta platser med sevärdheter.

Top