METARTID I HÅRSJÖN

HÅRSJÖ. Vinden var mestadels östlig och enligt gamla tecken var det inte bra förhållanden för napp vid metartävlingen vid Hårsjöns stränder. Det var 46:e året som denna fiskesport arrangerades av Hästhult AIK.

En ensam metare kände sig kanske liten inför det stora vattnet!

Orsaken till att endast 16 metare kom till platsen kan vara flera. Väderleken bör inte avskräcka då själva vädret ansågs lämpar för mete. Däremot kan Damlagets match i Kristianstad ha dragit någon eller några klentrogna metare. Men det är väl för mycket begärt att fotbollsbeslutarna skall ta hänsyn till Hästhult AIK?

Resultatet hade kanske blivit bättre om det varit västlig blåst men fördelen var att det korkade flötet inte sögs in i vassen utan höll sig på det djup som sjön erbjöd.

Högsta vinsten i gram räknat för mest fångade firrar fick inte oväntat Sven- Erik Johannesson med 1 043 gram. Nästa vinnare blev Stig Jönsson med 729 gram följd av Alexander Henriksson med 685 gram.

Top