Svamputställning på Bjärnums Museum 16 sep.

 

Vid niotiden på söndagsmorgonen började Snapphanebygdens Mykologiska förening iordningsställandet av lokalen och artbestämning av gårdagens svamp
plus en del nyplockat. På bordet låg till slut uppdukat 117 olika arter, från den minsta, gullpiggen, till den största,
blomkålssvampen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopparna var väl representerade. Fyra kantarellarter, gul kantarell, rödgul- och svart trumpetsvamp och
trattkantarell dessutom narrkantarell Många var intresserade av att få veta, hur man kan skilja på rödgul trumpetsvamp och trattkantarell.

Fler goda matsvampar, som mandel- och blodriska fanns med.

De ovanligare svamparna denna gång var: koralltaggsvamp, hålsopp, liten stinksvamp och gullpigg.

Det var Hembygdens dag och många besökare, både i parken och inne på vår utställning.

Leif hade också i år bidragit med en korg, ( skänkt av Westerdahls )
full med rödbrun trumpetsvamp, som besökare skulle gissa vikten på.

Svampkorgens vikt var 1.808 gr.

 

Top