Svenska kraftnät reder ut frågetecken kring Sydvästlänken

VITTSJÖ. Det har florerat många uppgifter kring hur Sydvästlänken ska dras genom Vittsjö. Många har varit oroliga för hur värme från kabeln skulle påverka sjölivet, en del har oroat sig över de betongfundament som skulle hålla kabeln på plats och andra har funderat över hur en högspänningskabel fungerar ihop med vatten.

Vi vill behålla Oresjön som fiske, bad och rekreationsplats

Svenska Kraftnät har nu svarat officiellt på sin facebooksida genom sin kommunikatör. Själva ledningens mitt kommer att hålla en maximal temperatur på 60°C men denna omges av ett betonitfyllt skyddshölje som ser till att yttemperaturen på ledningen inte blir mycket högre än det omgivande vattnet. Den lilla temperaturskillnad som skulle kunna uppstå är så liten att det enligt Svenska Kraftnät inte är rimligt att det skulle ha någon påverkan på sjöns flora och fauna.

Kabeln och dess skyddshölje kommer att hållas på plats av betongfundament som placeras på botten så att det alltid finns minst 0,8 meters djup mellan fundamentens topp och vattenytan. Närmst stränderna kommer botten att schaktas ur för att korrekt djup ska nås.
Därmed kommer det att vara ofarligt att färdas med båt och kanot även då vattnet är som lägst i sjön.

Nyfikna som undrar var kabeln ligger kommer att kunna se detta på de varningsskyltar för högspänningskabel som placeras i vardera ände.

Top