Nu blommar myrarna!

 

Det är bara drygt en månad sedan "snön" försvann kring de många mossarna kring Vittsjö. Med "snön" menar jag naturligtvis tuvullens ullbollar, som är 2 - 3 centimeter långa borst på de överblommade tuvullsblommorna. Linné skriver att hos tuvullens nära släkting, ängsull, användes dessa ullbollar till stoppning i kuddar. Tuvullens borde duga lika gott.

Klockljung

Nu, när vi går mot högsommar, har myrarna i våra bygder skiftat färg, framför allt mot gult av blommande myrlilja, och mot mörkrosa av klockljungens blommor. Ett sällsamt inslag i Vittsjös flora är orkidén mossnycklar med mörk-violetta blommor. Den lär ha sin enda kända växtplats i Skåne just i trakten av Mörkhult, 8 km väster om Vittsjö.

Mossnycklar

Just idag hade även den första plantan av en annan orkidé, nämligen myggblomster, slagit ut sina mycket oansenliga gröngula blommor. Det är den enda kända lokalen för myggblomster i hela norra Skåne, och är bara sedd på ytterligare en plats i landskapet under den senaste 10-årsperioden.

Myggblomster

Av de växter som finns med på bilderna, är det klockljung som klarar av att växa på de allra mest näringsfattiga myrarna, mossarna, som bara får näring med nederbörden. Myrliljan är något mer krävande på näring och behöver markvatten som näringsberikats via mineraljorden kring myren. De båda orkidéerna är mest kräsna av de fyra nämnda, och visar att här finns rörligt och därmed näringsberikat vatten, den typ av myr vi kallar kärr. Samtliga foton är tagna i veckan, på myren vid Mörkhult.

Top