NÄSSELFJÄRIL

 

Nässelfjäril (Aglais urticae Linné 1758) är en av Sveriges vanligare och färgstarkare dagfjärilar. Övervintrade nässelfjärilar kan i Sverige ses på vingarna redan tidigt i mars och är ett klassiskt vårtecken.

Arten har en av de längsta livcyklerna av alla eurasiska fjärilar, som sträcker sig från tidig vår till senhösten. Adulta individer övervintrar i vinterdvala och kommer fram de första varma vårdagarna för att bilda par och fortplanta sig. I södra utbredningsområdet kan de producera två kullar per år. Unga larver bildar kolonier. Värdväxten är nässlor. Äldre larver lever en och en.

De adulta fjärilarna är skickliga flygare som kan röra sig långa distanser. Fjärilen är inte kräsen vad gäller miljöer, så länge dessa innehåller värdväxten nässlor och nektarrika blommor, men den är vanlig i kulturmiljöer. Flygtiden sträcker sig i Sverige från mars till september men enstaka fynd har gjorts även tidigare och senare på året, under varma dagar. Nässelfjäril har mellan en och tre generationer per år i olika delar av utbredningsområdet. Huruvida fjärilen regelmässigt uppträder med mer än en generation i Sverige är oklart. Arten övervintrar som adult ofta i människoskapade utrymmen som uthus och jordkällare.

Om man vill prova på att föda upp fjärilar hemma, kan nässelfjärilen vara en bra art att börja med eftersom larverna är lätta att hitta och inte särskilt krävande. Praktiska tips om detta finns t.ex. på Sveriges Entomologiska Förenings webbplats

Fler bilder på www.vigg5.se

Top