Grönsiskan kanske en fink vid fågelbordet

 

Grönsiska heter på latin Spinus spinus och är en fågel i familjen finkar. 
Grönsiskan är en liten fink som bara mäter 12–13cm. Den har ett vingspann på 20–23 cm och en vikt på ungefär 12 gram.

Grönsiskan har en kort, konisk och spetsig liten näbb. Stjärten är kort och kluven. Den vuxna (adulta) hanen är grön på ryggen och bröstet med gulgrön vingovansida med kraftiga svarta partier. Buken och undergrumpen är grågrön med svart vattring. Den har en svart strupfläck och hjässa. Den adulta honan och ungfåglar (juveniler) saknar dessa svarta partier och är överlag mer anonyma med ljust grågrön dräkt med mörk vattring. Dock uppvisar grönsiskan, på ovansidan av vingen i alla dräkter två ljust gulgröna vingband omgärdat av svarta partier, ljusgrön övergump och den mörka stjärtbasens ytterkanter har också var sitt ljust gulgrönt parti.

Grönsiskan var en av de många arter som ursprungligen beskrevs av Carl von Linné i verket Systema Naturae. Boet byggs i mindre träd. När grönsiskorna häckar lever de parvis. De häckar från april till juli. Grönsiskan lägger 4–6 ägg och de ruvas i ungefär 13 dagar. Ungarna lämnar boet efter 13–15 dagar.

Grönsiskan föder ofta upp två kullar per häckningssäsong. Under vintern lever den framför allt av alfrön, dessutom äter den frön av ört- och gräsvegetation och insekter. Ungarna matas troligen med insekter.
Delar av den svenska populationen flyttar till Tyskland och Frankrike medan andra övervintrar.

Fler bilder på vigg5.se

Top