Småspov

Småspov (Numenius phaeopus) är en vadarfågel i familjen snäppor. Småspoven liknar storspoven men är betydligt mindre, vilket dock kan vara svårt att se på håll om man inte har andra fåglar att jämföra med. Den har också proportionellt en något kortare näbb. 

Småspoven är 37-45 centimeter lång (varav näbben är mellan 6 och 9 centimeter), med ett vingspann på 76–89 cm och är trots sitt namn exempelvis större än myrspoven. Den är mestadels gråbrun men vingen har en mörk hand. Den har krökt näbb som är längst hos vuxna honor. Småspoven har en tydlig ljus "mittbena" på huvudet och ett kraftigare ögonstreck än storspoven.

I flykten sticker inte benen ut bakom stjärten. Locklätet är en vissling, medan spellätet är en serie visslingar som övergår i en drill. Vanliga häckplatser är fjällhedar, myrar, kalhyggen och stäppmarker. Det är vanligt att några par häckar nära varandra i en mindre koloni. Boet är en grop i marken. Honan lägger 3-5 ägg. Båda föräldrarna ruvar äggen och vaktar sedan fåglarna mot inkräktare. De kan till och med anfalla människor som kommer för nära boet. Den äter olika smådjur som den plockar på marken. Småspoven har förr dialektalt i Sverige kallats för quidbonde.

Fler bilder på vigg5.se

Top