Sök bidrag ur Axel Henricks fond

 

BJÄRNUM. Axel Pedersen-Henricks donation.

Far man längs Möllerödsjön utmed Farstorpsvägen förbi det lilla hus, som ligger precis i sjökanten, kommer man snart till en liten väg, som går in i skogen. Efter en kort promenad når man fram till en ödetomt, där endast några syrenbuskar vittnar om, att här en gång bott människor. Men det var just här han föddes, den man som under de senare åren glatt så många studerande Bjärnumsbor med några sköna hundralappar så där emot årets slut. Kanske har det för några betytt, att det blev lite lättare att få inkomsterna att gå ihop en månad, då utgifterna brukar vara större än vanligt.

Bjärnumsbo blir pälsjägare.

Historien om vår donator börjar här i Lilla Mölleröd år 1900, då han föddes 18 augusti i ett enkelt bondehem. Sen han slutat skolan arbetade han med jordbruket hemma, men lärde sig också byggnadssnickeri. År 1925 blev emellertid stugan för trång och Axel lämnade Sverige för Kanada, där hans somrar upptogs med jordbruk och vintrarna med jakt på pälsdjur. Han var alltså ”trapper” de här första två åren, men redan 1927 flyttade han till Los Angeles. Här kom hans färdighet som byggnadssnickare till användning eftersom filmindustrin utvecklades snabbt. Filmstjärna blev han nu inte men däremot kulissbyggare hos Europafilm. Så kom andra världskriget och Axel kallades ut i militärtjänst. De blodiga åren tog ju slut till sist och då skrevs nästa kapitel i hans USA-vistelse. Nu var han mogen för ett eget företag och kom att bygga flera villor här i storstaden Los Angeles.

Donationen en glad överraskning.
År 1965 avled Axel Pedersen-Henricks i Los Angeles. Det var då hans hemförsamling Norra Åkarp nådes av överraskningen, att han donerat av sin kvarlåtenskap ett belopp på 50 000 dollar, vilket i dagslägen 1965 svarade mot 260,000 kr. Av det skulle den årliga räntan översändas från USA till Norra Åkarp och utdelas till stipendier. Norra Skåne berättade om donationen 16 juni 1965 och meddelade då också, att i denna ingick ett antal kinesiska figuriner, målningar, möbler och kläder. Dessa skulle överföras till museet om ett sådant fanns på orten. Som säkert många bjärnumsbor vet är dessa föremål utställda främst i museets s.k. skatt kista, d.v.s. valvet i källarvåningen. Varje år delas nu Norra Åkarps kyrkoråd ut stipendier ut denna fond och det finns anledning att känna tacksamhet både för denna stipendiemöjlighet och för de värdefulla föremål han berikat vårt museum med.

Skrivet av Birger Ohlsson
Artikeln är avskriven ur Bjärnums Fornminnesförenings årsskrift 1996/97, av Liselotte Svensson, 27/9-2016

Axel Hendricks fond är fortfarande aktiv och informationen från Bjärnums Pastorat lyder så här:
Stipendier för studerande ungdomar 16-22 år som är folkbokförda i N. Åkarps församling finns för utdelning i begränsad omfattning.

Ansökan på fastställd blankett skickas till Axel Hendricks fond, N. Åkarps församling, Bygatan 6, 28020 Bjärnum. Senast den 2016-10-30. Ansökningsblankett erhålles på pastorsexp. Även upplysningar kan erhållas på telefon 0451-77 46 00

Top