Gottfrid Nilssons möbelfabrik

BJÄRNUM. Gottfrid Nilsson Bjärnums fjärde möbelfabrik byggdes 1904 av E. M. Sundgren åt kompanjonerna 

Gottfrid Nilsson och Johan Bengtsson, som där under firmanamnet Nilsson & Bengtsson började tillverkning av likkistor och enklare målade möbler. Efter några år avvecklades rörelsen, och 1911 köpte O. Findahl fabriken. Gottfrid Nilsson, som var född 1873 i Vittsjö, hyrde sedan kompanjonskapet upphört, en mindre verkstad i Olanderska gården vid Järnvägsgatan och fortsatte där med möbeltillverkning.

1913 byggde han längre upp i samhället den fabrik, som han sedan drev under namnet Gottfrid Nilssons Möbelfabrik. Från starten arbetade hos honom gesäller med god yrkesutbildning och hans tillverkning kom därför att bestå av fanerade och polerade möbler – vid den tiden ännu rätt ovanligt för Bjärnums del.

Personal vid Nilsson & Bengtssons fabrik.
Från vänster: nummer ett okänd, Emil Nilsson (d. 1907), Nylander, Ernst Eliasson, Gottfrid Nilsson, Nils Pålsson, sittande på soffgaveln Aron Karlsson, stående därbakom Johan Bengtsson, sittande i soffan Svante Nylander, en okänd, Sven Andersson och stående längst till höger Otto Eliasson.

De gynnsamma åren under första världskriget medförde att han behövde bygga till sin fabrik. På kriget följde en svår depression men Gottfrid Nilsson lyckades, liksom de andra fabrikanterna i Bjärnum, klara sitt företag genom nedgångsperioden.

Med den kris inom näringslivet, som började 1929, gjorde – tillika med en sviktande hälsa – att han 1931 upphörde med fabriken.

Den fabriken har sedan kommit väl till pass vid tillfällen, då företag för längre eller kortare tid varit i behov av någon lokal. Där började Troedsson & Karlsson 1933. Sedan de flyttat till rymligare lokaler, blev nästa hyresgäst Oscar Svensson, som 1937 började möbeltillverkning där. Någon tid hyrdes den av Herman Persson, och senare blev Bjärton hyresgäst, då den fabriken vid ett tillfälle behövde ökat utrymme. Också Hilding Andersson hade en gång användning för den.

Några möbeltyper i seklets början

Fabrikernas tillkomst i Bjärnum vid sekelskiftet medförde naturligtvis stora förändringar för handverkstäderna i samhället och trakten däromkring. Men på möblernas form och utseende hade maskindriften i början ingen inverkan. Fabrikerna tillverkade enligt samma modeller, som handverkstäderna använt sig av – kanske blev sortimentet något rikare.

De här återgivna möblerna är hämtade ur de tidigaste fabrikskatalogerna i Bjärnum – av vilka den senaste är tryckt 1910.

1. Möbeln, som utan överdrift kan sägas ha mer än någon annan ingått i möbleringen i sydsvenska hem. Säkert har tusentals ”göingesoffor” sålt på marknader runtomkring, under den tid de förekom: senare delen av 1800-talet och första årtiondena på detta seklet. Det är känt, att så sent som 1920 gjordes de sista sofforna av detta slag i Visseltofta. De tre övriga sofforna på bilden är av senare datum och i utförandet mer påkostade. 4, en så kallad panelsoffa, vilken tillverkades intill 1915. Den hade helt stoppad rygg, resårstoppad sits och gavelstöden, ”pölarna”, var rundstoppade. Klädseln, mokett, ett slags plysch – det mest slitstarka möbeltyg som funnits.

5. Matrumsmöbel, buffé, i en stil vars ursprung var tysk renässans och som i vårt land var allmän under 1800-talet. Matborden 9 och 10 tillhör samma stilperiod. 6. En buffé i jugendstil – en stil som vi också importerade från Tyskland. Den tillämpades här i seklets början och tog snabbt ledningen som möbelstil. En framstående engelsk möbelarkitekt, William Morris, gav denna stil en riktning ungefär som bilderna 7 och 8 visar – den blev mer återhållsam i linjerna och ornament av det slag som på bild 6 försvann. Denna stilvariant blev också kallad modern engelsk stil. Buffén på bild 8 inledde också något helt nytt beträffande möbelmåtten: höjden drogs ned – de höga bufféernas och klädskåpens tid var förbi. Förvaringsmöblerna blev i allmänhet lägre, sideboardet, som i en senare tid under en lång period kom att bli den dominerade förvaringsmöbeln, fick ju en höjd av endast omkring 80 centimeter. Dessa möbler ger en bild av hur tillverkningen var 1910 vid de fyra första fabrikerna i Bjärnum. Sedan varierades nu dessa modellers utseende vid fabrikerna var för sig och dessutom förekom en del andra möbeltyper: stolar, sängar, byråar etc. Exempel ger dock en föreställning om möbelproduktionen i Bjärnum i seklets början.

Källa: Boken - Från slöjd och hantverk till Möbelfabriker i Göinge.

Avskrivet av Liselotte Svensson 2017-09-26

Top