AB Cede-Verken

BJÄRNUM. Företaget bildades 1957 av Lennart Dahl, William Cederholm och Malte Olandersson. 


Ledningen planerade, att i före detta Baltisk Möbelindustris fabriksbyggnad bedriva rationell tillverkning av inredningar, speciellt köksinredningar. Och som ett första led därtill gjordes en tillbyggnad av fabriken med 5000 kvm för att därmed få en bättre planering av maskinverkstaden.

Lennart Dahl

1958, innan fabrikationen kommit i gång, avled Cederholm, och Dahl förvärvade därefter samtliga aktier i bolaget. Driften har krävt ökat utrymme och den första tillbyggnaden har följts av ytterligare tre, varefter totala fabriksutrymmet är 6000 kvm och arbetsstyrkan 25 man. Tillverkningen är helt inriktad på köksinredningar. Hårdnande konkurrens gör sig gällande inom så gott som all vår industri – ej minst på Cede-Verkets område. Rationell drift är verksammaste medlet mot konkurrenstrycket. Tillverkningen vid Cede-Verken sker därför med en till stor del automatiserad maskinpark.

Ingenjör Nils Axel Svensson anställdes 1959 för tidsstudier i fabriken. Han blev 1966 aktieägare i företaget och är sedan dess fabriksledare.

Källa: Boken - Från slöjd och hantverk till Möbelfabriker i Göinge
Avskrivet av Liselotte Svensson 2018-01-10

Top