Gatunamn i Bjärnum

BJÄRNUM. Här följer en intressant redogörelse över bakgrunden till olika gatunamn i Bjärnum.

1. Altes väg. 
Fick namnet år 2002 efter Althe Nilsson känd för sina fina träskulpturer. Hässleholms Kommuns Kulturpristagare 1998.

2. Badhusgatan. 
Fick sitt namn efter badhuset som var beläget på denna gata.

3. Boställsgatan. 
Hänsyftar på Prästbostället.

4. Bodtildas Väg. 
Har fått namn efter ”Botilla Johannas hus” som sägs ha legat vid infarten till Botildas väg.

5. Granelundsvägen. 
Har fått namn efter Svea Nilssons hus Granelund

6. Kannehusbacken. 

Enligt äldre uppgifter på Hässleholms gatukontor har där funnits ett utskänkningsställe i Norra Åkarp därav namnet. Namnet tillkom 2002.

7. Kroppedammsgatan.
En berättelse från snapphanetiden om talar att två svenska dragoner mördades under skånska Kriget här i Bjärnum. Kropparna sänktes i en damm i detta område. Efter detta kallades dammen för Kroppedammen. Historien får betraktas som osäker.

8. Lyckåsavägen.
Ungefär där Bo Svensson idag har sin villa utmed Verumsvägen, (nr 63, reds anm.) låg pensionat Lyckåsa, som inte bara givit namn till vägen utan hela bostadsområdet och till Lyckåsa Sjukhem. Gunborg och Edvin Persson startade pensionatet och sålde det till Elin Lennart någon gång på 1950-talet.

Pensionat Lyckåsa

9. Majgatan.
Namnet härrör från I.O.G.T Logen Majblomman.

10. Mossvägen.
Här tuffade tåget med torv från Hemmeströ mosse över väg 117 till torvströfabriken som låg vid Boställsgatan i den fastighet som nu är Gatukontorets förrådsbyggnad.

11. Platos väg.
Åbon Nils Plato, Ramsberga. Han ägde även marken som kallas Platos ängar. Plato var född i Finja 1850. Gifte sig 1877 med Else Andersdotter, Ramsberga. Gården ägs idag (2005) av Åke Olsson i Bjärnum.

12. Servins Väg.
N. P Servin var skollärare och var verksam åren 1908-1933

13. Tonvägen.
Här låg gitarrfabriken Bjärton som startades 1946 av Sigurd och Göte Karlström. I början av 90-talet lades fabriken ner.

14. Troeds väg.
Fick namnet 2002 efter Troed Troedsson (Lill-Troed) som ägde hemmanet Åkarp 2:2

På vidstående karta ser vi de olika vägarnas belägenhet.

Källa: Bjärnums Fornminnesförenings årsskrift 2005

Avskrivet av Liselotte Svensson 2018-02-14

 

Top