Möbler på Bjärnums Museum

 BJÄRNUM. På museet i Bjärnum finns ett antal möbler som kan vara intressanta att titta närmare på. Låt oss börja med ett skåp som står i det rum som kallas för montersalen. Ett rikt utsmyckat skåp med massa skulpturer, som har en egen historia att berätta. SKÅNESKÅPET

Ur mängden av Skånes kulturhistoriska minnesmärken ger en del av skulpturerna på detta skåp ett litet urval. De övriga relieferna söker återge några allmännare drag från den mångskiftande landskapsbilden.
Första rutan i västra pilastern vill påminna om nordskånsk skogsbygd. Och där under syns återstoden av Hälsingborgs medeltida försvarsverk, borgen Kärnan. Enligt nyare forskning daterad till år 1420.


Nordskånsk skogsbygd


Borgen Kärnan Hälsningborg

Såningsmannen, som representerar landskapets viktigaste näringsgren, efterföljes av den så kallade Stubbamöllan utanför Skanör.


Såningsmannen


Stubbamöllan

Sist på samma pilaster ser vi en stork – fågeln som varit ett så intressant inslag i landskapsbilden och folktro.


Storken

Lunds domkyrka, grundad av konung Knut den helige vid slutet av 1000-talet, kommer först av dörrarnas fyra större reliefer. Därunder Malmöhus slott, varmed Erik av Pommern år 1434 ersatte den kungsgård, som förut fanns på denna plats.


Lunds domkyrka


Malmöhus slott

Vittskövle slott – överst på högerdörren – är ett av Skånes förnämsta renässansslott och uppfördes år 1553 av Jens Brahe. Anläggningen fullbordades omkring år 1560 av Jens Brahes son, riksrådet Henrik Brahe. – Underst på samma dörr avbildas Heliga Korsets kyrka i Dalby. Skånes första biskopskyrka och den äldst bevarade stenkyrkan norden, vars byggnadstid kan dokumentariskt fastställas. Dess förhall, den så kallade kryptan, utgör ett av de vackraste exempel på den högromanska stilens byggnadskonst i Sverige.


Vittskövle slott


Heliga korsets kyrka

Högra pilastern visar överst några pilar vid en vägkant och därunder Glimmingehus. Denna kanske Sveriges bäst bevarade medeltidsborg härstammar från slutet av 1400-talet, och dess grundläggare var Jens Holgersen Ulfstand. Professor Martin Weibull yttrar att Glimmingehus är jämte Lunds domkyrka ”de skånska landskapens intressantaste fornminne”.


Pilar vid en vägkant


Glimmingehus

– Fiskaren, som syns därefter, bedriver sitt gagnade fast riskfyllda näringsfång runt landskapets kust. – En idyll som ofta möter oss vid landsvägen är mjölkbordet, i skuggan av en gammal pil. Och med en liten ”gåsaflock” avslutas då dessa glimtar från Landskapet Skåne.


Fiskaren


Mjölkabordet

Gåsaflock

Skåpet är ritat av möbelarkitekt Nils Jonsson i Bjärnum och utfört av A.B. Bjärnums Möbelfabriker på 1950. Texten är avskriven från den text som står uppe på skåpet – Längst ner ser vi bilden av Skånes landskaps vapen i form av ett griphuvud.


Skånes landskapsvapen

 

 

Top