Några ytterligare föremål som finns på Bjärnums Museum (del 2)

BJÄRNUM. Nedan finn ytterligare några av alla föremål som finns att beskåda på Bjärnums Museum.

Ryska mynt präglade i Avesta

År 1788 lät Gustav III slå ryska 5 kopek mynt i Avesta.

Ryska mynt

Mynten var avsedda att användas i det ryska kriget 1788-1790. Tre årgångar präglades i Sverige, 1764, 1778 och 1787. Monogrammet har på dessa en svensk krona istället för en rysk kejsarkrona. Mynten kan beskådas i skattkammaren i källarplanet.

Kannor av typen ”Toby Jugs”
Toby Jug skapades ursprungligen av keramikern Ralph Wood d.ä. i Staffordshire i England kring 1760.

Kanna av typen "Toby Jugs”

Förlagen sägs föreställa en beryktad drinkare med öknamnet Toby Philpot. Kannan gjorde succé och andra tillverkare i England och på kontinenten kopierade den. 
I Sverige tillverkade Rörstrand liknande kannor kring 1800. Figurkannor blev därefter vanligt förekommande. 

Kannan finns i montersalen.Olof Rudbecks litterära verk Atlantica Manheim
Olof Rudbeck d.ä. föddes 13 september 1630 och dog i september 1702. Han var son till biskopen i Västerås Johannes Rudbeckius d.ä. och hans hustru Magdalena. Olof var naturforskare, historiker m.m. och blev professor i Uppsala. Olof Rudbeck gav Sverige världsrykte i anatomi då hen redan som 20-åring upptäckte de fina kärl som innehåller lymfa och som senare fick namnet lymfkärl. Detta anses som den första betydande vetenskapliga upptäckten i Sverige. Han anlade också en botanisk trädgård vid Svartbäcken i Uppsala och gav ut en katalog över dess växter. Han var en föregångare till Carl von Linné.

Boken Atlantica Manheim

Hans namn har dock även blivit förknippat med hans förhärligande och överdrivet fantasifulla skildring av Sveriges storhet i verket Atlantica Manheim. Han gjorde Sverige till gudarnas boning och alla större folkslags ursprung. Denna historierevisionism kallas göticism och Rudbeck var dess frästa förkämpe.

EKG-apparat
EKG eller elektrokardiografi är en metod för att undersöka hjärtats aktivitet.

EKG-apparat

Med elektroder på bröstkorgen fångar man upp elektrisk aktivitet från hjärtmuskeln och åskådliggör denna som en funktion av tiden i ett diagram. Apparaten på bilden har tillhört den välkände doktor Brangstrup i Bjärnum. EKG-apparat Siemens Cardiomat, ca 1961.

Begravningstavla

Minnestavlor i samband med människans högtider förekom i högre samhällsklasser redan under stormaktstiden, men blev allmän hos allmogen under mitten av 1800-talet.

Begravningstavla från 1881

Begravningstavlorna har dock nästan uteslutande förekommit hos allmogen. Minnestavlorna följde människan från vaggan till graven och prydde väggarna i nästan varje hem. Texten på denna tavla lyder: Minne efter afl gossen Alarik Julius född den 16 december 1881. Död den 29 december s.å Farväl du ömma Mor och Far, från er jag nu mitt afsked tar min bana genom livet den var kort min Jesus tog mig till sig bort. Till evig glädje jag fått fara hos Jesus och hans englaskara der jag får evigt vara och njuta glädje stor och väntar der min Far och Mor.

Källa ”Bjärnums Museum och hembygdssamlingar

 

Top