Nya möbelfabriken

BJÄRNUM. Karl Nilsson, född 1892 i ett lantbrukarhem i Slättaröd, gjorde sina tidigaste lärospån i snickaryrket på E. M. Sundgrens första verkstad, belägen strax söder om torget.

Där gjordes byggnadssnickerier, men Nilsson kom snart underfund med att det var möbelsnickare han ville bli. Efter ett år hos sin förste läromästare flyttade han därför till Bröderna Troedssons fabrik och fick där under några år sin utbildning till möbelsnickare.

Därifrån kom han 1915 till Hallendorfs Möbelfabrik, som vid den tiden hade 25 anställda.

1918 överenskom Karl Nilsson och hans kollega Martin Nilsson att starta eget företag. Kompanjonskapet blev Nilsson & Co, och tillsammans byggde de den fabrik, där företaget inrymdes.

Något år senare utträdde Karl Nilsson ur Nilsson & Co och han och Aug. Karlsson grundade då Nya Möbelfabriken. Det var under en vid tillfället mycket gynnsam konjunktur för möbelindustrin. Tillverkningen i den nya fabriken blev sovrumsmöbler, och arbetsstyrkan var 12 man.

Mot slutet av 1920 blev det en avmattning av den goda konjunkturen. Försämringen kom snabbt – det var början till 20-talets fleråriga depression. Så gott som hela näringslivet drabbades av nedgången. Och särskilt svårt blev det naturligtvis för nystartade företag. Det var ju ytterst svårt för dessa att få något med av en marknad, som redan genom den minskade köpkraften hos allmänheten var för knapp för de äldre företagen. Karl Nilsson avled i september 1969.

När Karl Nilsson av Albert Larsson – som då var innehavare av Nilsson & Co – erbjöds anställning i nämnda företag, föredrog han att anta det erbjudandet framför det motstånd, som ett nystartat företag stod inför i de då så bistra ekonomiska klimatet.

Källa: boken ”Från slöjd och hantverk till möbelfabriker i Göinge”

Top