Ingvar Olsson har grävt fram 23 möllor i Västersocken

BJÄRNUM. Fanns det inget fall så grävdes det fram! Så hände med flera fall i Västersocken, Bjärnum. Västersocken består av Hillarp, Hågnarp, Torrarp, Hässleberga, Skulkarp och Möllarp byar väster om Bjärnum. Forskaren och nertecknaren Ingvar Olsson har beskrivit möllorna samt kartlagt dessa 23 möllor.

Ingvar Olsson som grundligt utforskat Västersocken.

Dessutom har det inom annat aktuellt område funnits sju sågmöllor. (Beteckningen mölla varierar i olika beskrivning och kan gälla kvarn eller såg eller både och). Utmed avrinningen från Wedjesjö till Möllarp fanns åtta möllor och fem sågmöllor. Fanns det inte tillräcklig fallhöjd grävdes en ny fåra utmed ån för bättre fallhöjd. Sannolikt var det underfall till skovelhjulen.

Kartan visar var de 13 möllorna fanns. Kungl. Maj:ts och Rikets Kommerskollegium registrerade Möllarp kvarn 1913.

Hillarps sågmölla, belägen c:a 200 meter norr Möllarps bro. Den tycks varit i drift upp emot 80 år under åren 1788- 1865. Sågen bestod av enbladig såg och vattnet hade en fallhöjd på 1¼ aln (90 cm). Skovelhjulet hade en höjd på 2¼ aln (120 cm) samt en bredd på 1½ aln.

Efter hand blev den enbladiga sågen allt för omodern och byttes ut mot flerbladig såg i ramen. Det kunde vara upp till tolv klingor i ramen men ju fler klingor desto mer kraft behövdes.

Skulkamöllan byggdes i början av 1790 talet och verksamheten upphörde 1934 och vid likvidation såldes hela anläggningen och platsen blev helt ödelagd. Skulkamöllans stora ruin röjdes från träd och sly genom Västersocknens byalag 1990 och är nu ett föredömligt kulturminne.

År 1903 hände en olycka vid en såganläggning varvid en anställd skadades svårt. Styrelsen beslutade ganska snabbt att teckna olycksfallsförsäkring för de anställda.

Ovan redogörelse är en mycket kort sammanfattning angående möllor i Västersocknen. Ingvar Olssons historiska beskrivning omfattar nära 40 A4 sidor om möllorna. I samma volym berättar Ingvar om: Handlare i Västersocken, Vägar i Västersocken, Morden i Västersocken, och Äventyrare från skilda värdar. Följande råd är verkligen aktuellt just nu!: Gräv där du står. Skriv ner medan du kommer ihåg och kan skriva, Detta har Ingvar gjort. Tack för värdefull dokumentation.

 

Top