”Josef på Skottet” - en hedersman i Verum av den gamla stammen

VERUM. Josef Nilsson föddes på gården Magnarpstorp i Verums socken den 2 september 1892 och redan året därefter avled hans mor Ingrid Olsdotter vid 25 års ålder. Hon var född i Hovgården 1867 och var äldsta barnet till storbonden där Ola Persson och hustrun Elsa Johanna. Ansvaret som fostermor fick under många år bäras av ”husföreståndarinnan” Hanna Trulsdotter (1845–1931), vilken står intill Josef på gårdsplanen framför boningshuset på en bild från omkring 1920 (Se nedan.) Hon var i tjänst på gården fram till 1928, då hon flyttade tillbaka till gården i Bolberöd där hon var född. Där bodde då hennes syster Elsa Trulsdotter som var änka efter Per Jönsson d.ä. i Hörlinge. (Elsa och Per var föräldrar till Anton P. Hörlén.)

Tragedin med bråd död på gården fortsattes när fadern och änkemannen Nils Jönsson dog redan den 7 september 1913 då sonen Josef nyss nått 21 års ålder. Fadern var då blott 49 år gammal och tidigare samma år hade Josef varit rekryt på Kronobergs hed.

Josef Nilsson som rekryt i Kronobergs regemente

Dödsannons i Hessleholms tidning 1893-04-07

Först drygt tio år efter faderns död var det dags för Josef att ingå äktenskap. Hustrun fanns på nära håll. Bröllopet med Thora Nilsdotter från Tågarp firades den 3 maj 1924 och i mars 1925 kom äldsta Irma till världen. Därefter föddes barnen Elsie, Nils-Arne och Ingrid. Josefs hustru Thora avled 1956. Josef fick leva till 1981 och uppnådde därmed 88 års ålder.

På Josef Nilssons 60-årsdag som inträffade den 2 september 1952 – för nu 70 år sedan – hade tidningen Arbetet (1952-09-02) en vacker levnadsberättelse med denna lydelse:
— Lantbrukare Josef Nilsson Magnarp, Verum, 60 år. Nilsson har brukat fädernegården i nära 40 år, och han har fulljort detta på ett föredömligt sätt Den, som kommer till »Skottet» som gården heter enligt den ekonomiska kartan, frapperas genast av den exemplariska välordning som härskar både ute och inne. Åkrar har rensats från den göingska stenen och skogen kan utan överdrift gälla som mönster för den perfekta skogsvården. Att Josef Nilsson är en mångbetrodd man i socknen är självklart. Under kristiden skötte han om ransoneringskort och annat som hörde den tiden till, till allas belåtenhet, trots ransoneringens impopularitet. Han är ordförande i styrelsen för Verums Sparbank och likaså ledamot av styrelsen för Brittedals kraftverk. Vidare är Nilsson valnämndsordförande i storkommunen samt kyrkovärd och kyrkokassör. Många göingamannar kommer säkert att under dagen ha sin väg till »Skottet» för att uppvakta hedersmannen Josef.

Dokumentation i folklivsarkivet från Verum 1938

 

”Stensläpa ägd av Josef Nilsson i Magnarp” och ”Såg ägd av Josef Nilsson i Magnarp” Anteckningar i folklivsarkivet från 1938. En av döttrarna, troligen Elsie f. 1928 (g. Carlström), ses på bägge bilderna. Även sonen Nils-Arne f. 1932 skymtar på en av bilderna.

 

Top