Skollärare som jag minns från mitt 1950-tal i Verum

VERUM. OLSSON, RUTH, f. Sonesson. Avlade småskollärarexamen i Halmstad 1929. Småskollärare i Fulltofta 1929–30, i Hemmeströ 1931, i Mejarps skola 1931–38 och i Verums skola sedan 1938. Gift 1938 med vägförman Gustav Olsson.

Ruth Olsson var den enda av dessa fyra som var uppvuxen i Verums socken. Hennes far var småbrukaren och sågverksbyggaren Sone Svensson och modern var Elna Christensdotter. Bägge föräldrarna var födda i Visseltofta socken och kom till Hästberga i Verums socken 1894. Fadern hade åren 1886–1894 vistats i USA.

ANDERSSON, ARVID. Tog realexamen i Laholm 1918 och folkskollärarexamen i Göteborg 1923. Blev lärare i Jägersborgs skola 1923 och i Verums skola från 1946. Överlärare sedan 1944. Gift 1927 med Amanda f. Wihlborg 1900.

Arvid Pontus Andersson var född i Lejeby inom Laholms landsförsamling av hemmansägaren Hans Peter Andersson och hustrun Elise Johannesdotter och kom därifrån till Verums socken 1923 efter avlagd lärarexamen i Göteborg.

NORDSTRÖM, CARL, folkskollärare. Avlade folkskollärareexamen 1938 i Lund. Var lärare i Verums skola från 1944 och fram till pensioneringen 1972. Var bosatt i Verum åren 1946 till 1967 och därefter i Kristianstad där han ägde hyresfastigheter.

Carl Georg Nordström var född i Norra Åsum vid Kristianstad av muraren Albrekt Nordström och hustrun Lina Turesson. Fadern var född i Österslöv och modern i Nosaby. De första åren efter sin lärarexamen tjänstgjorde han i Fjälkinge folkskola. En äldre broder hade speceributik i Kristianstad.

THYLÈN, LARS, adjunkt. Avlade realexamen i Eslöv 1948. Blev lärare i Verums skola 1954. Tog fil ämbetsexamen och fick adjunktskompetens 1963. Gift 1957 med Ingrid f. Johansson 1930.

Lars Thylén var född i Lund av järnvägskontoristen Erik Thylén och postföreståndaren Olga Hallenborg. De flyttade till Emmaljunga 1949. Sina unga år tillbringade Lasse i Teckomatorp. Längre upp i åren ägnade Lars Thylén sig politisk verksamhet och var landstingsråd på 1970- och 1980-talen. Lars Thyléns äldre bror Carl-Erik Thylén var tandläkare i Hässleholm.

HAMMARSTEN, KERSTIN, f. 1926. Tog studentexamen 1945 och avlade lärarexamen våren 1947. Var folkskollärare i Verums skola läsåren 1952/53 och 1953/54. Hon stannade bara två år i Verum och efterträddes av Lars Thylén. Fram till prästvigningen 1983 tjänstgjorde hon som adjunkt i svenska och tyska. Hon tillträdde 1991 en tjänst som komminister i Hässelby församling och är fortfarande bosatt där.

Kerstin Hammarsten föddes i Stockholm som dotter till bergsingenjören Torsten Hammarsten och hustrun Ingeborg, född Hallgren. Hon blev sedermera på 1990-talet känd som en av de första prästvigda kvinnorna i Sverige att ”komma ut” med sin homosexualitet. Kerstin Hammarsten var kusin med Tove Jansson.

 

Top