Historien bakom graven på Verums kyrkogård efter makarna von Trampe

VERUM. Historia om makarna von Trampe.

Gravyr av stamfadern Gomer Brunius (1748–1819)

Vapen för den grevliga ätten von Trampe

De på Verums kyrkogård gravsatta grevliga makarna von Trampe hade sedan 1925 varit bosatta i Björkeberga, Verums socken.
Deras namn var: Gomer Brunius von Trampe och Maria von Trampe f. Bauer
Mannens födelsedatum var 1869-03-07 och han dödsdatum var 1931-05-25
Hustruns födelsedatum var 1880-03-26 och hennes dödsdatum var 1964-03-31

Maken var född i Akershus i Norge och hans föräldrar var skeppskaptenen Jens David Carl Waldemar von Trampe och Josefine Caroline Kjelland. Fadern var avkomling efter stamfadern till släkten Brunius som var kyrkoherden i Tanum Gomer Brunius (1748–1819). (Se bild!) En tidning berättade detta om hur släkten kom till Sverige: Familjens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden och bär på många intressanta människor och händelser. 1794 köptes Mjölkeröd av Gomer Brunius, verksam som prost i Tanum. Brunius var en handlingarnas man och lät uppföra ett tegelbruk i närheten av gården. Det var också han som introducerade potatisen för tanumsborna. Släkten von Trampe var ursprungligen från Tyskland, men spred sig via Danmark till Sverige och tog därefter namnet af Trampe.

Aftonbladet hade 1931-06-09 denna korta dödsnotis över Gomer Brunius von Trampe: Riksgreven Gomer Brunius von Trampe har avlidit i en åder av 62 år. Trampe var född i Aker Norge. Han har tidigare varit journalist samt godsägare i Pommern. Den bortgångne som var livligt intresserad av allmänna frågor var en inom tysknationella och frontförbundskretsar mycket omtyckt föredragshållare. Närmast sörjande äro maka född Bauer, barn samt syskon.

Efter hustruns död hade Svenska Dagbladet dessa upplysningar: Grevinnan Maria von Trampe, Verum, har avlidit i en ålder av 84 år. Hon var född i Wien och tillhörde en gammal ämbetsmannasläkt Bauer. Efter äktenskapet bodde greveparet von Trampe på ett slott i Tyskland med stora jordegendomar. Efter första världskrigets slut flyttades gränserna och godset kom att ligga på polskt område. Därmed hade familjen förlorat all egendom och kom till Sverige som flyktingar i början av 20-talet.

I sitt första äktenskap med Johanna Emilie Clara Breitenbach hade Gomer Brunius von Trampe tre barn som alla var födda i Braunschweig, Niedersachsen åren 1896–1899. Sonen Carl Jørgen Gomer Philipp Detlev von Trampe var bosatt i Osby socken och avled där 1956.

 

Top