Färgaresonen som blev ihjälslagen av en stock i Bjärnum 1913

VERUM. Alltsedan 1820-talet och fram till början av 1900-talet bedrevs en omfattande stampning och färgning av vadmalstyger intill Vieån vid byarna Mölleröd och Stavshult i Verums socken. År 1883 inflyttade färgaremästaren Johan (Johannes) Reüter med familj till färgaregården Gretedahl. I gården bodde på den tiden även inhysta lärgossar och gesäller.

Färgaregården Gretedahl såg ut såhär i slutet av 1800-talet. Den låg på Stavshultssidan där Vieån passerar Mölleröd.

Färgaren Johan Reüter, som avled 1903, hade ännu fram till vintern 1902 drivit sin stamp och sitt färgeri vid Mölleröd tillsammans med sonen Walfrid, vilket framgår av en annons i tidningen Norra Skåne 1902.

Sonen Walfrid Reüter, som var född i Osby 1881, dog av en hemsk olycka i Bjärnum den 8 april 1913. Han var då bara 32 år och skriven Katarina församling i Stockholm dit han flyttat 1910. En vecka efter händelsen skrev tidningen Arbetet (1913-04-15): En sågare vid en snickerifabrik i Bjärnum råkade härom dagen att falla mot såg ramens reglerings handtag, vilket inträngde i huvudet med påföljd att mannen efter en kort stund avled.

I dödboken för Katarina församling står att han då var skriven på Ploggatan 18 Stockholm och under dödsorsak kan man läsa följande: Olyckshänd. Blef ihjälslagen af en stock vid sågning i Norra Åkarp.

Walfrid blev noterad som inflyttad till Katarina församling i Stockholm 7/12 1910. Hans tidigare adresser var: Osby Nr 1 åren 1881 till 1883 då familjen, då även med systrarna Emelia och Agda (födda i Lund 1875 resp. 1879), flyttade till Gretedals färgeri Stafshult i Verums socken. Därifrån flyttade Carl Valfrid efter faderns död 1903 till Bjärnum. Fadern dog den 23 april 1903 och systrarna hade lämnat hemmet redan 1902. Adga blev gift i Mölleröd med mjölnaren Teodor Larsson och de flyttade till Vittsjö i november 1903. Emelia flyttade 1896 till N. Åkarp där hon blev gift med artilleristen Christian Cederfeldt.

Innan flyttningen till Bjärnum hade sonen, kort tid efter faderns död, hunnit ställa till med en i tidningarna omskriven en jul-kalabalik i Gundrastorp.

Norra Skåne 1903-12-31

Det fanns inga tillgångar i boet efter färgaren Reüters död. Detta fick till följd att det blev s. k. urarva konkurs för färgarens dödsbo. (Med innebörden att arvinge avstod från arvsrätt för att slippa ta ansvar för fordringar.) Dessutom fanns ingen villig att handha dödsboet.

 

 

Top