Affärsinnehavarinnan Blenda Olandersson som blev över 100 år gammal

VERUM. Tidningen Arbetet skrev hösten 1945 denna födelsedagsnotis om Blenda Olandersson (1885–1986) som under några år drev en handelsbod vid Mölleröd i Verums socken: — Affärsinnehavarinnan fröken Blenda Olandersson, Bjärnum, 60 år. Hon är född i Fasatorp, N. Åkarps församling. Till Bjärnum kom hon vid sekelskiftet, då föräldrarna bosatte sig där. Sina första lärospån i affärslivet fick hon hos framlidne handl. Adolv Nilsson, Bjärnum, hos vilken hon var anställd i flera år. Efter att i ett par års tid praktiserat i yrket i Vimmerbytrakten startade hon tillsammans med en kompanjon en diverseaffär i Mölleröd, Verum. Denna överläts efter ett par år och för cirka 25 år sedan öppnade hon den affär i Bjärnum, omfattande leksaker, manufaktur och presentartiklar, som hon ännu innehar.

Blenda Olandersson på gamla dagar. (Bild Thore Brogårdh.)

Ungdomsporträtt av Blenda.

I november 1985 skrev en annan tidning: 100 år fyller 4 nov Blenda Olandersson, S Vägen 46, Bjärnum.
Blenda avled den 16 september 1986, en och en halv månad före sin 101-årsdag. Även brodern Malte Olandersson nådde hög ålder. Han var vid sin död över 90 år gammal.

Blenda Olandersson kom till Stavshult i Verums socken i juni 1912 och återvände till Bjärnum sedan hon några år senare överlåtit butiken till Enock Nilsson. Före Blenda Olanderssons ankomst dit 1912 hade Ingrid Olofsson född Holmberg (1877–1953) drivit handelsboden. Huset där affären fanns låg på den plats vid Vieåns övre forsar där färgaregården ”Gretedahl” hade funnits sedan 1820-talet.

r senare överlåtit butiken till Enock Nilsson. Före Blenda Olanderssons ankomst dit 1912 hade Ingrid Olofsson född Holmberg (1877–1953) drivit handelsboden. Huset där affären fanns låg på den plats vid Vieåns övre forsar där färgaregården ”Gretedahl” hade funnits sedan 1820-talet.

Enock Nilsson (1883–1967) blev senare snickaremästare och möbelfabrikör i Stavshult. Handelsrörelsen övertogs 1928 av Nils G. Jönsson. (Denne hade tidigare tillsammans med Harald Kleist drivit busstrafik genom bolaget Verums Bilstation.)

År 1933 övertogs handelsrörelsen av Karl Björk och senare av sonen Lennart Björk, vilken sedermera blev handelsman i Bjärnum.

Bild från butiken 1919 när Ellen Olsson, kallad förvaltarens Ellen, från Malseröd, var affärsbiträde där. (Bild: Thore Brogårdh.)

 

Top