Verumsfödde Harald Kleist (1900–1977) – en legendarisk omnibusförare

VERUM. Harald Kleist föddes på torpet Mannaholm i Ristorpet som äldste son i en stor syskonskara. Föräldrarna var snickaren Carl Bengtsson Kleist och hustrun Hanna Håkansdotter.

Harald Kleist på ett passfoto.

Vid 26 års ålder ingick han äktenskap med Hulda Wihlborg från Björkeberga och hösten 1928 flyttade makarna med dottern Birgit till Visseltofta.

Harald Kleist på äldre dagar (ur Tore Brogårdhs bok ”Det var en gång”)

Han hade tillsammans med Nils G. Jönsson börjat med yrkesmässig biltrafik utgående från Brogårdens mejeri där Nils G. då bodde. På bilden nedan ses biltrafikpionjärerna med Nils G Jönsson längst till vänster och Harald Kleist med uniformsmössa. De övriga är troligen två av de fyra möbelfabrikörerna Jönsson i Mölleröd. Den första persontrafiken i trakten bedrevs på lastbil med tygkapell och längsgående bänkar. Därefter med kaross som byggdes av bröderna Jönsson i deras nya möbelfabrik i Mölleröd.

 

Här ses Harald Kleist med sin omnibus Chevrolet av 1927 års modell som tog 14 passagerare och trafikerade sträckan Visseltofta – Bjärnum – Hågnarp via Verum. Åren från 1950 var han trafikförman för de linjer som AB Linjebuss drev utgående från Visseltofta.

Nils G Jönsson vid Brogårdens mejeri med den Fordbuss av årsmodell 1924 som trafikerade Visseltofta-Hässleholm på 1920-talet. Karossen hade Bröderna Jönsson i Mölleröd byggt. Trafiktillståndet övertogs av Harald Kleist ensam 1926.

Turlistan är från 1925.

Här ses Kleist några år in på 1930-talet med sin modernare omnibus av Volvos B1-modell för linjen Visseltofta-Bjärnum-Hågnarp. Huset bakom bussen är Gustaf Perssons flotta hus där hans lanthandel låg. Till höger ses då nyuppförda kommunalhuset. Arbetet skrev i januari 1930: Regeringen har meddelat Verums kommun rätt att upplåna 15,000 kr. på 20 år för uppförande av kommunalhus.

 

Top