När forsarna vid Mölleröd och Stavshult drev färgerier och möbelfabriker

VERUM.

Denna fabrik utplånades i september 1937.

Denna fabrik utplånades i oktober 1948.

För drygt tvåhundra år sedan tog Anders Carlsson (1781–1832) initiativ till att de fem forsarna där Vieån passerar Stavshult och Mölleröd nyttjades för annat än kvarnar och ramsågar. Han såg till att det byggdes två färgerier och en vadmalsstamp. På 1840-talet startades även en yllefabrik på Möllerödssidan.

Bröderna Jönssons möbelfabrik i Mölleröd
År 1914 byggde Jöns Sonessons söner Gottfrid, Axel, Hilding och Arvid Jönsson sin möbelfabrik där. Två förödande bränder drabbade fabriken 1937 och 1948. Möbelfabriken ägde fortbestånd fram till mitten av 1960-talet. Därefter drevs speltillverkning av Alga.

Färgaregården Gretedahl i Stavshult
Stavshults färgeri (Gretedahl) upphörde 1903 Sven Hellström, som kom 1820 från Trelleborg, grundade färgeriet i det nybyggda huset som uppkallats efter hans hustru. Övertogs sedan av Martin Otterström kom 1825 från Ystad och därefter av Ejlert Langvagen (1801–1880) kom 1829 från Jämshög. Efter hans död inflyttade Johannes Reüter från Osby 1883. Även färgeriarbetaren J. L. Leth kom därifrån våren 1884, men flyttade till Tyskland på hösten samma år. Johan Reüter dog 1903 och därefter nedlades färgeriet Gretedahl.

Mölleröds färgeri
Anders Carlssons son Olof Andersson (1816–1863) och därefter dennes son Anders Svante Andersson (1843–1881) drev färgeriet på Möllerödssidan fram till 1870-talet. Han hade även en klädstamp och en kvarn. Gesällen Jöns Petter Jönsson, född i Lund 1839, var därefter arrendator av färgeriet fram till 1882. På gården fanns då även en klädesvävare och en spinnare.

En bildkomposition från Bröderna Jönssons fabrik efter möbelfabriksperioden. Från 1966 och till 1973 drev AB Alga sin tillverkning där.

En lördag i maj arrangerade gruppen Ave Verum en berättardag om platsens historia. Ett fyrtiotal personer hade samlats den gamla smedjan i Mölleröd. Efteråt intogs picknick och dagen avslutades med en gemensam promenad ovanför ravinen där deltagarna kunde studera resterna av de gamla färgeribyggnaderna.

 

Top