Uppteckningar och bilder från 1930-talet om brunnar i Verums socken

VERUM. Notiserna här ingår i den omfattande folklivsdokumentation från Verums och Visseltofta socknar som utfördes av Alf Kahnberg åren 1938 och 1939. Materialet har inlemmats i folklivsarkivet och är nu – 85 år senare – en fantastisk källa att ösa ur. Alf Kahnberg blev sedermera seminarielektor och läroboksförfattare i Malmö.

Alf Kahnberg (1911–2002). Foto i SvD 1981-09-18.

Tillsammans med docenten Gösta Lindeberg utkom han 1969 med boken Skåneland genom tiderna.

Brönnklynna (brunnsklyka) ägd av Hanna Jönsson (1868–1945) i Norreskog, Verum socken. Brönnklynnorna är ganska ovanliga i dessa trakter. Under färderna genom Verums socken har endast 2 st påträffats. Foto och notis i folklivsarkivet av museiamanuensen Alf Kahnberg (1911–2002).

Brönnklynna hos Elin Johannesson (1888–1980) i Ristorpet, Verum socken. Foto från 1970-talet.

Brunnskar ägt av Per Lave Jönsson (1893–1939) i Tågarp, Verums socken. Foto av Alf Kahnberg.

Träpump gjord av pumpmagaren Johan Andersson på Norra Nybygget vid Örkelljunga i N. Åsbo härad. Längd 339 cm, största diameter 27 cm. Tallstam, obarkad och urborrad. Med hjärta, spann och tuda. Denna pump gjordes den 30 augusti 1952. Sådana pumpar kallades för ”Göingapumpar” och de såldes under höstarna på torg och marknader i södra Skåne av ditresta göingebönder.

 

Top