Sex Verumsfödda knektar i Kronprinsens husarregemente 1860–1890

VERUM. Kronprinsens husarregemente var ett värvat kavalleriregemente som verkade i olika former åren 1758–1927.

Regementets standar

Kavallerist till häst under strid

Greve Joachim Barck

När kronprins Oscar blev överste i regementet 1822, gavs regementet namnet Kronprinsens husarregemente. Senare blev namnet Konungen Karl XV:s husarregemente, men efter prins Gustav Adolfs födelse återtogs gamla namnet. Regementet var förlagt till Malmö (även i Ystad till 1882, i Ängelholm till 1883 och i Helsingborg till 1897).

Mot slutet av 1800-talet fanns ett halvt dussin ”Verumsfödda” värvade knektar vid Kronprinsens husarer. Regementet räknades som ett elitregemente och Skånes ”finaste” adelsmän satt på officerstjänsterna där.

En av dessa adelsmän, vilken liksom husarerna hade anknytning till Verums, var ryttmästaren och greven Joachim Bark (1823–1875). Han var son till ägaren av Skeinge och Björkeberga säteri hovmarskalken Nils Anton Bark. Denne gick i konkurs 1842, men köpte 1853 tillsammans med sonen Möllegården i Visseltofta och 1856 flyttade greven och hustrun Maria Sophia Beck-Friis dit från Skeinge. Greve Nils Bark dog i en drunkningsolycka vid Sjöared i december 1856.

Ryttmästaren Bark i Generalmönsterrullan.

J. Barks syster Louise dog 1900.

Husarerna från Verum bar efter värvningen namn som Palmqvist, Löfqvist, Rosqvist, Ljung, Lindskog och Hassel. Förut var deras efternamn Persson, Tufvesson och Kristoffersson. Husarernas livsöden kommer att skildras nedan.

Sone Palmqvist föddes 1832 som Sone Persson av makarna Per Johansson och Nilla Sonesdotter på Linnefalla i Magnarp. Han var först värvad artillerist på Wendes i Kristianstad åren 1852 till 1859 och han värvades därefter till husarregementet 1860. Han tillhörde ryttmästare greve Barks skvadron. Palmqvist skrevs in vid Malmö garnisonsförsamling 1862 och utnämndes till vice korpral. Han gifte sig 1864 med jungfru Johanna Vilhelmina Dahlström från Göteborg. År 1875 blev han gratialist (pensionär) och efter avskedet bodde familjen i Caroli församling i Malmö. I rask följd föddes åren1866 till 1882 tio barn. Vid mitten av 1880-talet anmälde hustrun att mannen ”icke på 6 år varit hos sin hustru utan bor tillsammans med ett annat fruntimmer”. Sone Persson Palmqvist avled i Malmö den 1 april 1906.

Skånska Dagbladet 7 augusti 1897

Hans eftermäle blev inte smickrande. Skånska Dagbladet skrev den 30 augusti 1897: För försök till sedlighetsbrott mot minderårig dömdes i fredags af Malmö rådhusrätt f. korpralen Sone Palmqvist till 100 kr böter.

Jöns Löfqvist föddes 1840 som Jöns Pehrsson och var bror till ovannämnda Sone Palmqvist. Efter att ha tjänat som dräng hos bönder i några byar i Farstorps socken blev han 1862 värvad till ryttmästaren greve Barks skvadron och inflyttade till garnisonen i Malmö i februari 1863. Han gifte sig i september 1865 med Bengta Trulsdotter från Farstorps socken. De hade barnen Nils, Amanda, Jöns August och Augusta Eleonora. Han begärde och erhöll avsked med underhåll 1883 och flyttade då till Skogshuset vid Mölleröds gård i Finja socken där han dog i februari 1885. Sonen Jöns August Löfqvist arbetade som gjutare vid Hässleholms gjuteri och bodde senare i Gulastorp där han avled 1959 vid 81 års ålder. Yngsta dottern Augusta Löfqvist flyttade till Danmark 1899.

Tufve Rosqvist föddes1844 som Tufve Persson och var bror till de två ovannämnda Sone Palmqvist och Jöns Löfqvist. Han värvades den 1 februari 1865 och inflyttade detta år till Malmö garnisonsförsamling. Han tillhörde först liksom de äldre bröderna ryttmästare greve Barks skvadron. Han flyttade till Gammalstorp i Farstorps socken 1872 och blev där 1879 gift med Johanna Jönsdotter (1844–1933). Därifrån flyttade de 1887 till ett torp i Hemmeströ, Norra Åkarps socken, där mannen avled 1909. Sonen Jöns August (1874–1893) blev artillerist i Kristianstad. Nils (1872–1947) for till Amerika 1905, men återkom 1913.

Nils Ljung föddes i Stavshult som Nils Tufvesson av Tufve Jönsson och Anna Johansdotter. Han värvades i december 1881 till fjärde skvadronen av Kronprinsens husarregemente. Han inskrevs i Ystads garnisonsförsamling 1882 och i Helsingborgs garnison 1883. Där noterades att han i maj 1887 tog ut lysning för äktenskap med Else Jönsdotter i Vesljunga by. Makarna bodde först sedan 1893 på ett torp i Hanavrå. Därefter blev mannen mjölnaredräng och senare mjölnare i Möllegården. Fram till 1909 fick de nio barn. Sonen Olof Alrik Ljung (1892–1963) var under några år mjölnare i Möllegården och blev sedan liksom fadern sågmästare. Den förre husaren, som var änkeman sedan 1945, dog i februari 1949 och sonen Olof Alrik avled dramatiskt i en brand i januari 1963.

Jöns Lindskog föddes 1860 som Jöns Persson i Ekholmen av husaren Per Daun och hustrun Nilla Månsdotter. Han var fram till 1885 skriven vid Helsingborgs garnison och därefter i Ystads garnison. När han avled i maj 1901 i Ystad noterades han som vagnsputsare. Tidigare hade han varit extra poliskonstapel i Ystad. Han var sedan 1884 gift med Ingar Andersdotter från Stora Herrestad och de hade sönerna Ernst Anselm (som for till Amerika 1902 och avled i Chicago 1957) och Emil Reinhold (som blev lokeldare och lokförare i Ystad).

Nils Hassel föddes 1861 i Verums kyrkby som Nils August Kristoffersson. Föräldrarna var förre husaren Kristoffer Hasselberg och hustrun Karna Persdotter. Nils värvades 1880 till kronprinsens husarer och tillhörde då ryttmästare Achates Wilhelm Ludvig von Muhlefels skvadron. Nils Hassel var som ogift skriven i Helsingborgs garnison från mars 1883 till oktober 1892. Han blev sedan efter viss tvekan gift med Annette Falkman från Vankiva i juli 1897. Familjen bodde vid Tappavitt i Brogården till 1906 och sedan i Tågarp. Sonen Karl blev byggmästare och känd för sin modell av Röinge häradshäkte. Dottern Signe och maken Viktor Kristensson övertog gården i Tågarp, som ses på färgbilden nedan.

Ett bröllop med förhinder 1896.

Trolovningssonen Karl Hassel (1897–1972) blev känd för sin modell av Röinge häradshäkte.

 

Top