Några Verumsbor som jag minns från förr i tiden

VERUM. När man som jag vuxit upp under 1940 och 1950-talen i lanthandelsmiljö på en sådan liten ort som Verum får man stora möjligheter att stifta bekantskap med olika sorters människor. Här följer en rapsodi av personer från trakten som då och då kom på besök i affären och även kunde träffas på andra ställen i grannskapet.

Luffarbesök 1957 av en journalist från Norra Skåne

Byggmästare Folke Bengtssons besök då affären avvecklades1984

Ture Thuvesson och Lars Nilsson kallades oftast av folket i bygden för ”Janna Ture” och ”Ko Lassen”.

Lantbrukaren Josef Nilsson på Skottet

Diversearbetaren Oskar Olofsson, kallad ”Hulde Oskar”, bodde bägge i Magnarp.

Lantbrukaren Folke Svensson i Grantorpet kallades ”Martins Folke”

Vedsågaren Sixtus Persson hade förr bott i Mölleröd.

Här ses Sixtus Perssons mor Johanna Bengtsdotter, kallad ”Snus Johanna”, framför sin torpstuga i Mölleröd.

Konstväverskan Agnes Brodd bodde på Jakobstorp Magnarp

Droskägaren Malte Andersson bodde med familj i gamla skolan.

I den gamla skolan vid kyrkan bodde även tidvis folkskolläraren Carl Nordström, som dock oftast pendlade upp från Kristianstad.

 

Top