Änklingen Lars Bengtsson från Gubbarp som kvävdes i bakugnen

VERUM. I tidningsnotiser i Skånska Posten och Lunds Weckoblad från sommaren 1855 omtalades under rubriken ”Misslyckad kur” en i det närmaste obegriplig händelse i Gubbarp, Verums socken.

Inledningsvis berättas att mannen, som var 76 år gammal, ämnade fördriva en svår klåda som han varit besvärad av. Han inledde kuren med att värma upp sin bakugn och hade sedan elden blivit urtagen krupit in i ugnen och låtit en grannhustru stänga ugnsluckan. De två notiserna blev uppmärksammade i tidningar runt om i landet.

Tidningarna avslutar sin redogörelse: Detta experiment fick, såsom lätt hade bordt kunna förutses, ett ganska tragiskt slut, ty då en hustru, som warit behjälplig med luckans tillstängande, skulle efter en stunds förlopp efterse mannens tillstånd, befanns han liggande död i ugnen. Wisserligen blef mannen grundligt botad för klådan, men troligen war det ej hans mening att det skulle ske på det wiset. (Skånska Posten)

Änklingen Lars Bengtsson var född i Oppmanna socken 1779 och hade varit gift med Bengta Nilsdotter. De hade bott i Oppmanna fram till 1833 då de anlände därifrån till Verums socken. Makarna bodde på torpet Bergshälla i Gubbarp.

 

Top