Verums skola - ett fint bygge i 1940-talets funkisstil

VERUM. Åren 1930 till 1940 fick folket i Verums dåvarande kommun vara med om en veritabel ”byggboom”. Det byggdes tre nya hus för folket i bygden. Kommunalhuset byggdes 1930, JUF-lokalen, senare kallad Bygdegården, uppfördes 1934 och den nya fina folkskolebyggnaden, belägen intill stora landsvägen i Brogården, tillkom 1940–1941. Här ses kommunalhuset och JUF-huset som de såg ut på 1970-talet.

Ritningen till den nya skolbyggnaden hade utförts 1938 av arkitekten Otto Ohlsson (1890–1961) från Kristianstad. Han var en framträdande arkitekt vid modernisering av villabebyggelsen i Kristianstad och ritade 37 av villorna i området ”Egna hem”. Han svarade även för ritningarna till Högalid i Hässleholm.

Entreprenörer för uppförandet av Verums nya folkskola antogs i slutet av december 1940. Det blev de lokala byggmästarna Frank Karlsson (1905–1994) i Björkeberga och Nils Svensson (1898–1949) i Verum som antogs till att utföra byggnadsarbetet. Entreprenadsumman för detta arbete uppgick till 69,000 kronor. Rörinstallationerna utfördes av Sture Johansson (1898–1970) från Emmaljunga till en summa av 16,980 kronor och elinstallationerna sköttes av Eric Nilsson (1903–1984) från Vittsjö för summan 4,862 kronor.

Resegille under byggandet (Bild: Lynn Heurlin Karlsson)

Tidigt foto av det nybyggda skolhuset i Brogården

Flygfoto över Verums skola i morgonsol 1955

Min far lanthandlaren Birger Pettersson (1916–1992) var även inblandad som leverantör av vissa varor till entreprenörerna. Här nedan ses ett exempel från början av år 1942 innehållande spännpapper och 151 kg kalk av det kända fabrikatet Vita Hästen, som kom från Båstads Kalkindustri AB.

Birgit Svensson, dotter till byggmästaren Nils Svensson

Denna skola i Arkelstorp byggd 1940 (och nu är riven) var ritad av samma arkitekt.

Några år tidigare hade samma arkitekt varit anlitad för ett större projekt för Hässleholms stad. I tidningen Arbetet fanns denna notis 1934-06-01: För Hässleholms stads räkning skall på anvisad plats i kvarteret 97 i Hässleholm på entreprenad uppföras ett Ålderdomshem i överensstämmelse med ritningar och beskrivning uppgjorda av Arkitekt Otto Ohlsson i Kristianstad. … Ritningar och beskrivningar finnas att, mot deponerande av 50 kronor, avhämtas varje söckendag kl. 11—12 å Drätselkontoret i Hässleholm.

Hässleholms ålderdomshem, numera äldreboendet Högalid, invigdes i maj 1935.

 

Top