Tvåhundraårsminne av att Andreas Thulin och Carl Gustaf Fischer föddes i Verum

VERUM. Inför nyåret 2024 kan vi erinra oss att det under år 1824 föddes ett 30-tal barn i Verums socken. Två av barnen hade efternamn som sedermera burits av personer som vi från Verum har anledning att vara särskilt stolta över.

Pojkarna Andreas Thulin och Carl Gustaf Fischer var de enda som föddes det året med efternamn som inte slutade på ”-son”. Den 11 mars 1824 fick makarna Jöns Månsson Thulin och Kjersti Svensdotter i Mejarp sonen Andreas Thulin (1824–1890) och den 12 maj 1824 fick makarna Jacob Fischer och Catharina Hurfvander i Tulatorp sonen Carl Gustaf. Fischer (1824–1917).

     

Nilla Fischer är barnbarns barnbarn till Carl Gustaf Fischer från Tulatorp. Enoch Thulin var barn till Andreas Thulin från Mejarp.
Foto av Nilla: Claes Brauer. Foto av Enoch: ftfsweden.se och Flygrevyn.

Enoch Thulin utförde flera för sin tid uppseendeväckande flygningar. Bland annat flög han, i maj 1914, sträckan Malmö-Stockholm på 4 timmar och 17 min, vilket var skandinaviskt rekord. Thulin invaldes 1918 som ledamot av Krigsvetenskapsakademien och samma år av Fysiografiska sällskapet i Lund. Thulin omkom under en flyguppvisning i Landskrona 14 maj 1919. Andreas Thulin (född 1824) är Enoch Thulins far.

Nilla Fischer spelade under uppväxten för hemortens lag Verums GOIF, som 2017 döpte om sin hemmaplan till Nillavallen efter henne. Såväl 2017 som 2018 röstades Nilla Fischer fram till medlem av Världslaget. I maj 2019 blev Fischer uttagen i Sveriges trupp till Världsmästerskapet i fotboll 2019. Nilla Fischer vann 2018 Diamantbollen med motiveringen "Under året har hon fortsatt utveckla sitt spel, som redan tidigare var på högsta internationella nivå.” Carl Gustaf Fischer (född 1824) är fotbollsstjärnan Nilla Fischers farfars farfar.

Släkten Fischer härstammade från skogvaktaren och jägaren Jacob Fischer vid Skeinge gård
Carl Gustaf, som var född 1824, blev arbetskarl och torpare under Björkeberga och var även tidvis noterad som fiskare. Han gifte sig 1858 med Christina Nilsdotter från Vittsjö och de fick sonen Edvard och två döttrar. Den ende sonen Edvard Fischer gifte sig 1884 med Johanna Nilsdotter från Länekärr. Edvard var då han gifte sig enrollerad som soldat i Norra Skånska Infanteriregementet. Under tiden då familjen fram till våren 1897 bodde i Länekärr, Farstorps socken, föddes barnen Carl August (f 1885 gift m Annie Ruth Nilsson), Nelly Marie (f 1887, sambo m Carl Holmberg) och Eberhard Thelander (f 1893, död på Atlanten 1912).

Sedan familjen återkom från Länekärr till Verums socken föddes barnen Anna Karin (f 1897 gift m Ernst Hilding Frid), Frans Edvin (f 1898 gift m Elin Johnsson), Hilma Ingeborg (f 1899, ogift) och Hanna Emilia (f 1901 gift m Valfrid Nilsson). Sonen Eberhard Thelander, som var tunnbindare hos greve Holck på Skeinge, och arbetskamraten Olof Svensson reste till Nordamerika. De två ynglingarna for med Titanic och var med bland dem som omkom i Atlanten natten till den 15 april 1912. Ederhard var farfars bror till Nilla Fischer.

Frans Edvin Fischer (1898–1979) fick två döttrar och sju söner. Den yngste sonen Ronny Fischer och hans fru Åsa, som är dotter till Bjärnums legendariske fotbollsspelare Mats Flinck, blev 1984 föräldrar till Nilla Fischer och hennes tvillingbror Niclas.

Släkten Thulin härstammade från hemmansägaren Jöns Thulin i Mejarp

Andreas Jönsson Thulin, var son till hemmansägaren Jöns Månsson Thulin från Göinge. Denne var född i Tullstorps by i Vankiva socken och hade bildat efternamnet med födelsebyn som mönster när han några år i 20-årsåldern kring 1810 tjänstgjorde först som kusk och därefter som betjänt på Vankiva gård i hemförsamlingen. Vid denna tid innehades godsegendomen av Peter Christian Rosencrantz-Sylvan. När så i stort sett alla hemman i Verums socken lösgörs från Skeinge-Björkeberga fideikommissegendom och börjar säljas ut på 1810-talet blir Jöns Thulin en av köparna. Han blir ägare av ett hemman i Mejarps by och kan därmed kalla sig hemmansägare.

Efter studier på läroverket i Kristianstad och avlagd mogenhetsexamen där blev Andreas Thulin inskriven vid Lunds universitet 1853. Han blev prästvigd 1857 och tjänstgjorde fram till sin död 1890 som obefordrad präst. Andreas Thulin hade vid 55 års ålder - i juni 1879 - gift sig med den nyss 28 år fyllda bonddottern från Ö. Ingelstad. Vid familjefaderns död bodde de i Simris socken. Modern var kvar där med sina sex barn till 1894, då familjen flyttade till Lund. Släktingar har berättat att fattigdomen var så stor att barnen fick vandra barfota med skorna i händerna för att spara skosulorna. Men änkan hade föresatt sig att trots fattigdomen förskaffa sönerna mogenhetsexamen och alla fem uppfyllde moderns mål att avlägga mogenhetsexamen.

Under sitt 37-åriga liv hann Enoch Thulin med avsevärt mer än många andra skulle behöva ett långt liv för att fullborda. I boken ”Enoch Thulin Forskare, flygare, företagare” skriver Jan Waernberg: Men Enoch Thulin var inte bara verksam som flygare. På kort tid byggde han upp företaget Aktiebolaget Enoch Thulins Aeroplanfabrik, som under första världskriget tillverkade nära 100 flygplan och många gånger fler flygmotorer till svenska och utländska vapenslag. Efter första världskrigets slut drogs stora planer upp för biltillverkning, men detta blev av tragiska skäl aldrig förverkligat. Thulins flyghaveri 1919 satte punkt inte bara för ett människoliv utan också för ett lovande företagande.

 

Top