Norma i Minnesota - barnbarn till Verumsemigrant - blev 100 under 2023

VERUM. Det har ofta sagts att Verums socken tillsammans med några angränsande socknar i Göinge tillhör den s.k. blå zonen där människorna når högre ålder än vanligt på andra håll. Denna egenskap tycks i några fall även ha ärvts av efterkommande till de som emigrerade till Amerika.

Hundraårshyllning i juli 2023

Julhälsning i december 2023

Hokan Olson (1852–1921) från Ekeröd i Verums socken blev på 1880-talet farmare i Big Stone County i västra Minnesota. Norma Buholz, som är dotter till Hokan Olsons son Oscar Olson, kunde i juli 2023 fira sin 100-årsdag och nu i mellandagarna kunde jag sända jul- och nyårshälsningar till Norma, som är min mors nästkusin. Normas far Oscar Olson, som var kusin till min morfar Svante Jönsson i Ekeröd, övertog och drev farmen i Otrey township, Big Stone county i Minnesota efter sin far.

Norma Buholz Olson möter här ledamoten av Minnesotas representanthus Paul Torkelson på hans kontor i Minnesota State Capitol i Minneapolis den 12 maj 2017. Paul är sonsons son till Per Torkelson, som utvandrade redan 1877 från Magnarp i Verums socken. Per Torkelsons tilltag att locka unga personer att överge fosterlandet för en osäker framtid utomlands fördömdes av församlingsprästen Hans Hainer i ett skarpt förmaningstal som han höll i Verums kyrka 1891.

 

Top