Verums församling ökade med tre personer mellan 2020 och 2022

VERUM. Det har alltid roat mig att följa befolkningstalens historiska utveckling för min födelsesocken i Göinge. Nedanstående tablå för perioden från 1600-talets mitt och fram till år 2000 fanns införd på sidan 109 i min bok ”Verum förr och senare” vilken utgavs 2006. Enligt några beräkningar utvandrade ungefär 800 personer med utvandringsattest till norra Amerika och andra länder från Verums socken åren 1850 till 1925. Om detta finns mer detaljer i boken ”Ett annat Verum” som utkom 2018.

Antalet invånare år 2000 var 521 personer. Därefter fortsatte minskningen fram till 2005 då antalet för första gången hamnade under 500. Det lägsta befolkningstalet hittills i socknen nåddes 2013 med 444 personer. Sedan dess har antalet pendlat mellan 451 och 472, enligt följande: 2014: 451, 2015: 454, 2016: 463, 2017: 470, 2018: 472, 2019: 465, 2020: 460, 2021; 461 och slutligen 2022: 463. Nu ser jag med spänning fram mot SCB:s slutliga siffra för Verums sockens befolkningstal 2023. Som avslutning till denna betraktelse vill jag gärna presentera befolkningstalen med 10 års mellanrum från 1810 och fram till 2020.

 

Top