Blixt och dunder av sönerna till en smed och en färgare från Mölleröd

VERUM. Vi har ju på denna portal tagit del av några av de trevliga tillställningar som gruppen Ave Verum under ledning av Åsa Håkansson arrangerat vid Mölleröds gamla smedja. Det har varit bl. a. en glöggkväll och en berättardag. Jag vill här ta upp några av tidningarna omtalade episoder då personer med anknytning till platsen ställde till med rabalder i början av 1900-talet.

Bild: Åsa Håkansson på ”FB Händer i Verum, mars 2023”.

Vi kan utgå från dessa två tidningsnotiser om de två ynglingarna från Mölleröd i Verums socken.

Norra Skåne 1903-12-31

Hässleholms Tidning 1904-03-22

Walfrid Reüter var son till färgaren Johannes Reüter och Carl Blixt var son till smeden Ola Blixt.

Carl Valfrid Reüter (1881–1913) var född i Osby socken och han dog sedermera av en hemsk olycka i Bjärnum den 4 augusti 1913. Han var då bara 32 år och skriven Katarina församling i Stockholm dit han flyttat 1910. En vecka efter händelsen skrev tidningen Arbetet (1913-04-15): En sågare vid en snickerifabrik i Bjärnum råkade härom dagen att falla mot såg ramens reglerings handtag, vilket inträngde i huvudet med påföljd att mannen efter en kort stund avied. I dödboken för Katarina församling står att han var skriven på Ploggatan 18 och under dödsorsak kan man läsa följande: Olyckshänd. Blef ihjälslagen af en stock vid sågning.

Carl August Blixt (1883–1951) var son till smeden och f. d. dragonen Ola Blixt och hustrun Ingrid Danielsdotter. Om sonen kunde man i Arbetet 1900-08-07 läsa att husaren Carl August Blixt ”För fylleri, våld, oljud och våld å polis” ådömts böter med 350 kronor.

Smeden Ola Persson Blixt (1831–1920) inflyttade i november 1893 till Stavshult från Hillarp i N. Åkarp med tre döttrar och en son. Han var gift med Ingrid Danielsdotter, som var född i Ronneby. Han och hustrun lämnade Verums socken 1909, i samband med Edvin Fredmans inflyttning för att överta smidesverkstaden. (Se nedan om honom – han uppförde senare en ny smidesverkstad i Stavshult på andra sidan ån.)

Ola Blixt flyttade till Vankiva och de tre hemmavarande döttrarna hade flyttat till Amerika 1900, 1901 och 1909. Sonen Carl som i unga år varit husar begav sig ut på järnvägsarbete och var sedan bergsprängare i många år. Han antog efternamnet Skoog och avled i Bromma den 20 februari 1951.

Edvin Fredman var född 5 september 1881 och när han avled den 17 augusti 1966 var han skriven i Brogården hos sin dotter Berta Petersson född Fredman som var hustru till åkaren Nils Petersson. Sölvesborgstidningen publicerade 1966-08-20 denna notis om honom: F. d. smedmästare Edvin Fredman, Verum, har avlidit i en ålder av 84 år. Han var född i Ronneby, där fadern var snickare vid Ronnebybrunn. Den bortgångne gick efter slutad skolgång först i skrädderilära hos en farbroder i Växjö. Men yrket som smed lockade mera och han blev smedlärling. Han genomgick hovbeslagsskolan i Alnarp och var färdig i skolan 1904. Därefter följde olika anställningar inom smedyrket med bl. a en anställning i Lönsboda. År 1906 startade han en smidesrörelse i Ronneby tillsammans med en broder. 1909 flyttade han till Mölleröd, Verum. Edvin Fredman tillhörde de verkligt skickliga inom hovbeslagningen och så sent som i fjol var han ute och skodde hästar. Ett bra handlag med djur gjorde att han även anlitades när någon häst var halt eller skadad. Närmast sörjande är barn, barnbarn, barnbarnsbarn, syskon och övrig släkt.

 

Top