Verums kommun och Ant. P. Hörlén med sönerna Stig och Gunnar

VERUM. Namnet Hörlén är förknippat med två olika platser i Skåne. En av släkterna räknar sitt ursprung från folkskolläraren och hembygdsforskaren Mats Hörlén från Valleberga i södra Skåne. Han och sonen Axel utforskade textilhantverket i ”di synnre byanna”: Valleberga, Tosterup, St. Köpinge, Löderup, Glemminge, Ingelstorp och Hörup.

Den andra av släkterna kommer från Verums socken i Västra Göinge härad och det var Anton Persson i Hörlinge som tillsammans med ett par av sina syskon antog familjenamnet Hörlén. Ingen av Antons syskon med namnet Hörlén fick några efterkommande.

Anton P Hörlén (1879–1956)

Gunnar Hörlén (1916–2007)

Stig Hörlén (1914–1996)

Ant. P. Hörlén, som han alltid formulerade sitt namn, tog aktiv del i ledningen av Verums Sparbank och i Verums kommun. Han hade med hustrun Clara f. Löfström sönerna Gösta, Erik, Stig och Gunnar. Äldste sonen Gösta blev officer och Erik blev försäkringsdirektör. Yngste sonen Gunnar Hörlén övertog föräldrarnas gård och var även aktiv som kommunpolitiker. Sonen Stig Hörlén blev reklambyråchef i Osby. I ungdomsåren var bröderna Stig och Gunnar flitiga amatörskådespelare i den nyuppförda ”Bygdegården”.

Verums vassa amatörteatergäng 1934/35 poserar vid Axel Ebbes snapphanestaty i Hässleholms hembygdspark. Herrarna från vänster Oscar Bengtsson, Gunnar Hörlén, Eric Pettersson, Stig Hörlén och Sture Nilsson. Damerna är från vänster Thilma Nilsson, Erika Nilsson och Ingrid Persson. Pangnumret hette ”Sprängskottet”.

Stående fr. v. Axel Håkansson, Verum (1888–1975), Arvid Nilsson, Hagnarp 1891–1977), Hjalmar Paulsson, Mölleröd (1901–1977), Edvard Stjernström, Hagnarp (1882–1977), Einar Nilsson, Tågarp (1897–1988), Thor Bengtsson, Maltseröd (1886–1963) och Gustaf Olsson, Mejarp (1895–1974). Sittande: Anton P. Hörlén, Hörlinge (1879–1956).

Några år efter att Verums kommun hade upphört 1951 hade kommunalmännen i den gamla kommunen anledning att samlas hemma hos Anton Hörlén. Denna bild är tagen i Hörlinge sommaren 1955.

Tidningen Arbetet skrev den 22 juli 1955: För lång och gagnerik gärning i kommunens tjänst har till nämndeman Anton P. Hörlén, Hörlinge, Verum, överlämnats Svenska landskommunernas förtjänstmedalj i guld jämte diplom. Överlämnandet skedde hos lantbrukare Gunnar Hörlén, Hörlinge, genom kommunalordföranden i Vittsjö kommun, Hjalmar Paulsson, Mölleröd, och i närvaro av kommunalnämnden i Verums gamla kommun. Medaljeringen grundar sig på beslut i Vittsjö kommunalfullmäktige och är avsedd som erkänsla för de insatser nämndeman Hörlén gjort i Verums gamla kommun. Han innehade där många poster under en lång följd av år. Han var kommunalnämndens ordförande i 23 år (1928–1951), ledamot i fullmäktige 16 år, ordförande i taxeringsnämnden 11 år, överförmyndare 22 år, skiftesgodeman 19 år, ordförande i polisdistriktet 11 år, och är nämndeman sedan 1944.

 

 

Top