Arg inspektor på Skeinge blev MC-sportens ”grand old man”

VERUM. Under några år omkring sekelskiftet 1900 var den 30-årige från Alnarp utexaminerade Birger Ringborg (1871–1928) anställd som inspektor hos greve Holck på Skeinge Han anlände dit i november 1898 från Bergunda gård i Småland och var kvar hos greven till sommaren 1903. Birger Ringborg hade antagits till Alnarps lantbruksinstitut och utexaminerades från lantbrukskursen där i oktober 1891. Inspektoren Ringborg hade efter greve Holck den största inkomsten för beskattning i Verums socken året 1900. (NSk 1900-06-14)

Birger Ringborg (f. 1871) var son till civilingenjören och disponenten för Norrköpings tändsticksfabrik Johannes Ringborg och hustrun Anna Wilhelmina Swartz i Norrköping. Efter flyttningen från Skeinge i Verums socken blev han inspektor på faderns gods Klinga i Borgs socken i Östergötland. I november 1906 hade han gift sig med den danska grosshandlardottern Elna Sophie Becker. Förlovningen kungjordes med en notis i Norrköpings Tidningar 1905-04-20.

Birger Ringborgs häftiga humör spelade honom några spratt redan på den första arbetsplatsen. När han var inspektor på Resta gård i Nysätra socken vid Enköping dömdes han att böta 25 kronor för ”visad grymhet mot kreatur”. Men det var inte bara mot djur den unge inspektoren visade brutalitet. Vintern 1899 hade förre soldaten Haglund stämt sin chef för misshandel. Denne August Haglund (1846–1928) var s.k. gratialist och hade efter avslutad soldattjänst bosatt sig i Hagnarp. Han arbetade därefter som ryktare på Skeinge gård och hade förnärmat sin förman med att tilltala honom med ”Ni”.

I en dödsruna över Birger Ringborg kan man läsa en redogörelse om hur livet hade gestaltat sig för denne otålige man efter de fem åren han var inspektor hos greven Harald Holck i Skeinge. Han omtalas av redaktören Nils Stille som motorcykelsportens ”grand old man” och tidningen fortsätter: Ytterst få män ha betytt mer för motorcykelsporten i vårt land än han och ingen har lagt ned ett så betydande och fruktbärande arbete som han.

 

Top