Sone från Verum dömdes 1851 till 40 par spö och till livstid på fästning

VERUM. Prygel, även kallat spöstraff eller att "plikta med kroppen", har förekommit i äldre svensk rätt. Den som utsattes för spöstraff fick ett stadgat antal par spö, med ris, mot bar hud. Spöstraffet avskaffades i Sverige 1855, men fanns kvar inom fängelser till 1938.

Piskstraff finns i länder som tillämpar Sharialagar. En Shariadomstol kan döma muslimska män och kvinnor till spöstraff för utomäktenskapliga sexuella förbindelser eller för att ha druckit alkohol. Även allmän domstol kan döma män över 18 år till piskstraff.

I oktober 1847 kunde man i tidningen Skånska Posten ta del av denna notis om en person från Verum: F. d. kronoarbetskarlen Såne Jonsson från Werums socken, tilltalad för fem särskilda stölder, blef natten mellan d. 19 och 20 dennes, då han stod i begrepp att föröfva stöld hos åboen Johan Månsson i Rickarum, gripen på bar gärning och till länshäktet afförd. Av den fortsatta berättelsen framgår att kampen mellan tjuven och den bestulne husbonden slutade med att den 22-årige ynglingen fick benet avbrutet. Artikelns slut lyder: Den benbrutne njuter nu läkarevård i länsfängelset. Målet blev underställt ”Hovrätten över Skåne och Blekinge” och utöver spöstraffet blev han dömd till livstids straffarbete.

Om ”Såne Jonsson” står i husförhörslängden för åren 1837–1841: Kan ej läsa utantill. Och om modern Svenborg, som var född 1781 har prästen skrivit: Straffad för stöld – Gift med den för stöld straffade John Johnsson. Fadern var född i Verums socken 1782 och var son till prästbonden Jon Persson och hustrun Sissa, som födde 10 barn åren 1774–1793. Föräldrarna bodde i Bolberöd vid Sånes födelse, bägge med notiserna: Begått stöld och Straffad för stöld.

På nedtill inklippt notis står: Utdrag ur förteckning öfver för gröfre brott dömde personer under loppet af år 1851. Sone häktades den 1 april 1851 och efter prövning med en hovrättsdom den 31 mars fick han den 26 april genomlida piskstraff med 40 par spö. Dessutom skulle han tillbringa resten av livet på fästning.

Under tiden i Malmö Centralfängelse hade Sone Jonsson fångnummer 467. Enligt noteringen där hade han varit Correctionist i Christianstad i 2 år och därefter kommenderad som kronoarbetskarl i Carlsborg 1845 till 1847.

Han intogs i Malmö centralfängelse den 28 augusti 1848 och utskrevs därifrån den 28 augusti 1850. Sone hade dömts till 2 års fängelse av Frosta häradsrätt i augusti 1848. I utdraget ovan som betygats av kronofogden Nils Witthoff sägs: Förre fästningsfången Sone Johnsson dömd wid Urtima Ting den 10 mars för tredje resan stöld med inbrott till 40 par spö och lifstids fästning.

 

Top