När Ivar Schalin signerade trafikkortet åt Harald Kleist 1924

VERUM. I Verum var det Harald Kleist och hans kompanjon Nils G. Jönsson som såg till att kontakterna med omgivningen kom i gång med ”omnibustrafik” redan vid mitten av 1920-talet. Harald hade i november 1923 genom beslut i Kristianstads landskansli beviljats tillstånd att föra automobil. Ett år därefter, den 11 november 1924, blev landshövdingen Johan Nilssons beslut om tillstånd för honom att utföra yrkesmässig trafik (TRAFIKKORT) kontrasignerat av länsassessorn Ivar Schalin. *) Denne var född i Vittsjö och blev länsassessor i Kristianstad 1917.

De två första åren körde man en lastbil med tygkapell och längsgående bänkar. Enligt turlistan från 1925 gick bussförbindelsen Verum - Hässleholm på tisdagarna och Visseltofta - Hässleholm på fredagar. Länsstyrelsen gav tillstånd till linjen den 25 maj 1924. Nästa buss var en T-Ford av 1924-års modell med riktig kaross byggd av Bröderna Jönsson i Mölleröd. Verums Bilstation erbjöd sig även att arrangera extra turer med omnibus och personbil samt transporter med lastbil. Trafiktillståndet för busslinjen övertogs av Harald Kleist ensam 1926.

Körkortsfoto av Harald Kleist från 1923

Nils G. Jönsson med första bussen på linjen Visseltofta-Hässleholm

Ivar Schalin

Nils G. Jönsson

Turlista 1925

I slutet av 1920-talet startades dessutom omnibuslinjen Visseltofta – Bjärnum - Hågnarp. Sedan Nils G Jönsson övergav Verums Bilstation ägnade han sig några år på 1930-talet åt lanthandel i Stavshult och flyttade sedan till Norraskog. Busstrafiken drevs från 1930 och under en lång följd av år av Harald Kleist ensam. Under de senaste åren fram till 1965 var han anställd av Linjebuss AB som trafikförman för ”Visseltoftadistriket”.

*) Ivar Schalin (1970–1935) blev tillförordnad extra länsnotarie i Kristianstads län 1904, ordinarie länsnotarie där 1913 och länsassessor 1917. Han var landssekreterare i Södermanlands län från 1927 till sin död. Schalin blev riddare av Vasaorden 1923 och av Nordstjärneorden 1932. Han vilar på Vittsjö kyrkogård.

 

Top