Pojken från Magnarp och den romska artisten Eleonora Deikon

VERUM. Den 12 oktober 1902 fick ogifta pigan Bengta Torstensdotter i Magnarp en utomäktenskaplig son som erhöll dopnamnen Thure Walfrid. Modern hade bott i Köpenhamn sedan 1893 och antecknades som inflyttad därifrån till Verum utan attest den 3 mars 1898. Hon hade i verkligheten kommit tidigare eftersom nedkomsten ägde rum i Verum.

Sonen Thure Walfrid bodde hos sin mormor i Verum fram till februari 1915 då han flyttade in hos modern och en några år äldre syster som då bodde i Hullingaryd i Osby socken. I juni samma år flyttade Bengta till St. Pauli församling i Malmö med sonen Thure Walfrid, som då var 13 år gammal. Modern noteras där vara kaféidkerska.

Bengta Torstensdotter var syster till August Torstensson Hedlund på torpet Berlin i Magnarp. Denne hade bott i Danmark sedan 1886 och vistades i Kongo åren 1903 till 1905. En annan i Danmark bosatt bror var Nils Thorstensson (f. 1864).

På bilden ses Wilhelm Deikon och barnens mor Anna-Greta Lovén förtenna ett mjölkkärl.

På bilden ses sonen Leif Tomto Lovén (1941–2019) - på en bild från 2014.

På  bilden ses Wilhelms far Filip Deikon (1894–1939) ibland kallad zigenarhövdingen.

Filip Deikons syster Eleonora och hans son William bildade familjer med icke romska personer
Bengtas utomäktenskaplige son Thure Walfrid Torstensson gifte sig 1940-05-06 med Eleonora Deikon (1911–1961) som var född i Danmark. Hennes föräldrar var romerna Andreas Deikon (1858–1925) och Lisa Kora (1867–1934). En bror till Eleonora var Filip Deikon (1894–1939) vilken var far till Wilhelm ”Ville” Deikon (1913–1970) som några månader på 1950-talet bodde med sin stora familj i en husvagn mittemot Verums skola.

I 1940 års folkräkning är Ture Valfrid Torstensson upptagen som tidningsförsäljare. Han var då noterad som far till trolovningsdottern Barbro Norian (f. 1938, död 1997 i Helsingborg). Modern var den romska kvinnan Eleonora Deikon, vilken i en kyrkoboksnotis omtalas som statslös cabaretartist med romersk trosbekännelse. Senare föddes makarnas två söner Jarl Turing Franciscus 1940 (död 2013 i Höör) och Rune Arne Bernhard 1942 (död 2022 i Gävle). Alla de tre barnen var döpta inom den romerskt katolska kyrkan.

Thure Walfrid Torstensson avled i Helsingborg 14/6 1961 och var då sedan 23/3 1955 frånskild. Eleonora Deikon dog i Helsingborg den 21/11 samma år.

Wilhelm Deikons maka Anna Greta Lovén (1919–1971), som var dotter till urmakaren och fabrikören Johan Nilsson Levi Lovén och hustrun Hanna Elvira Martinsson i Tomelilla födde sitt första barn Eskil Farady i Kristianstad den 17/8 1939. Som fader noterades Wilhelm Deikow i Ö. Broby. Modern noterades då som fotografbiträde i Eslöv. Anna Greta och Wilhelm fick sedermera barnen Leif 1941, Mona 1943, Laila 1944, Jan 1945, Britt 1948, Ann 1950, Pierre 1954, Kent 1957. Av de tio barnen var fyra födda i Näsums socken. Pierre noteras som född i Visseltofta, men nedkomsten ägde rum på förlossningshemmet i Osby. Föräldrarna vistades några månader i Verums och Visseltofta pastorat.

 

Top