Hundraårsminne av tvist om betalning för metalltrådslampor 1924

VERUM. I april 1924 behandlades i Hovrätten över Skåne och Blekinge två segdragna tvister beträffande betalning av elektrisk belysning till fabrikörerna Gottfrid, Axel, Hilding och Arvid Jönsson i Mölleröd. Det var poststationsföreståndaren Karl E. Nilsson (1878–1959) i Brogården och handlanden T. G. Olofson (1871–1937) i Verum som inte godvilligt hade betalat för elektriciteten.

När elektriciteten kom till socknen vid jultiden 1922 hade sju byar med 300 metalltrådslampor anslutits till bröderna Jönssons kraftstation i Mölleröd. Lördagen den 30 december 1922 skriver Norra Skåne: Elektriskt ljus i Verum. Arbetet för erhållande af elektriskt ljus till en del byar inom Verums socken, som pågått under sista halfåret, har i dagarna slutförts. Arbetet har utförts af firma Kindgren & Ascher i Osby. En kraftstation med tvänne turbiner om tillsammans 60 hkr har uppförts vid Bröderna Jönssons vattenfall i Mölleröd. Härifrån går en högspänningsledning direkt till byarna Maltseröd och Mejarp, där fem abonnenter erhålla ljus. Förutom nämnda byar äro också Brogården, Tågarp, Stafshult och Bolberöd anslutna till nätet. Sammanlagda lampantalet uppgår till cirka 300.

 

Processen mellan leverantörerna i Mölleröd och de två motspänstiga herrarna som bodde på var sin sida om bron i Verum hade pågått i drygt ett år när frågan avgjordes av hovrätten. Enligt Sydsvenska Dagbladets artikel den 5 april 1924 fastställde hovrätten beslutet för poststationsföreståndaren Karl. E. Nilsson den 28 maj 1923 att han för sina tecknade fem metalltrådslampor skulle betala 133 kronor och 34 öre jämte ränta samt ersättning för rättegångskostnader med 635 kronor och 55 öre. Målet mellan bröderna Jönsson och handlanden Olofsson (som drev butiken som vi sedermera känner till som Björveruds Eftr) blev mera invecklad.

 

Olofsson skulle för sina tio tecknade lampor betala 266 kronor och 67 öre jämte ränta ävensom ersättning för rättegångskostnader 642 kronor och 67 öre. Dock beslutade hovrätten att Olofsson skulle befrias från skyldigheten att betala den av häradsrätten utdömda anslutningsavgiften för två villkorligt tecknade lampor.

Elavtal från 1923 för sju metalltrådslampor mellan Bröderna Jönsson och kyrkoväktaren Algot Walfrid Kronvall i Brogården

 

Top