Hundraårsminne av åren då emigrationen till Amerika avstannade

VERUM. Åren 1915, 1918–1919 och 1924 var de första fyra åren sedan 1870-talet som ingen person utvandrade till Amerika från Verums socken. Men under åren från 1874 och fram till 1924 var det sammanlagt 445 personer i socknen som fick utflyttningsattest till Amerika.

Fortfarande vidmakthålles kontakterna med ättlingar till några utvandrare från socknen som slog sig ner i staden Akron i Ohio. Staden är mest känd för däckindustrin med storföretagen Goodyear och Firestone.

Fyra av Helenas och Olas döttrar kom till Amerika. Min farmors syster Ester Olsson, som var bekant med Helen, har berättat om hennes avresa 1921: Hon ställde med auktion och for till Amerika för gott. Hon levde många år där sedan och var till glädje för svenskar i Akron. Hon bodde på Kent Street i Akron när hon avled 1942. Helenas död meddelades med rubriken: Mrs Helen Olson dies at age of 93 i en amerikansk tidning. Dottern Olga gifte sig 1910 med gummiarbetaren Gust Larson som var född i Halland.

Notis om Helenas död 1942

Dottern Olgas bröllop med Gust Larson

Familjefadern Ola Bengtsson, som dog i torpet i Tågarp den 14 juli 1912, kom aldrig iväg till Amerika. Han ses på bilden nedan och då bilden togs i februari 1879 hade Ola nått 44 års ålder. Vid sin död i torpet i Tågarp 1912 var han 64 år gammal.

Det var under de år då utvandringen till Amerika höll på att ta slut som Titanics förlisning drabbade två ungdomar från Verum. Vid Titanics förlisning natten mellan den 14 och 15 april 1912 omkom två unga arbetarpojkar från Verums socken. De två ynglingarna härstammade från arbetarefamiljer som bott och tjänat under Björkeberga och Skeinge i många år. Olof Svensson, som var son till den år 1902 avlidne gårdsdrängen Sven Persson (f. 1856) och hans änka Hanna Persdotter (f. 1856), räknade med att fira sin tjugofemårsdag den 30 maj i Amerika. Reskamraten Eberhard Thelander Fischer skulle bli 19 år i juni 1912. Denne var son till soldaten, sedermera arbetaren, Edvard Carlsson Fischer (f. 1859) och hans hustru Johanna Nilsdotter (f. 1865).

Pojkarna reste via Köpenhamn och de anlände till Southampton den 9 april 1912. Avfärden därifrån - i tredje klass - skedde klockan 12 den 10 april 1912. Efter drygt fyra dagars sjöresa - strax före midnatt den 14 april 1912 - var katastrofen ett faktum och under de följande två och en halv timmarna utspelades fasansfulla scener i det sjunkande fartyget. På grund av dålig organisation utnyttjades bara hälften av de tillgängliga 1 178 livbåtsplatserna. Mer än 1 500 personer drunknade eller följde Titanic i djupet. Av de kvinnliga passagerarna räddades 74%, av barnen 52 % och av männen 20 %.

 

Top