Företagsamhet sedan 1818 i Mölleröds by i Verums socken

VERUM.

Bröderna Jönssons fabriksbyggnad idag. Sedd över dammen från sydväst.

På hösten 1818 kommer förre arrendatorn på Dufwemölla vid nuvarande Strömsborg i Osby Anders Carlsson till Mölleröd som nybliven s k frälseägare. Han hade då friköpt hela byn från Skeinge säteri. Anders Carlsson, som var född i Arkelstorp norr om Kristianstad, var en företagsam person och hade förut drivit stampverk på olika håll i östra Skåne.

Kvarnanläggningen och Olof Anderssons gård före branden. Sedd från bröderna Jönssons fabrik.

Efter faderns död 1832 vidareutvecklade sönerna Olof och Lars Andersson verksamheterna vid Vieåns fall i Mölleröd. Där fanns utöver sågverk och mjölkvarn, även en vadmalsstamp, ett färgeri och en yllefabrik. Från Lars Andersson i Mölleröd inkom den 24 maj 1839 till kommerskollegium en ansökan där han anhöll om rättighet: att få anlägga en Fabrik till förfärdigande af wadmal och hvarjehanda andra färgade och ofärgade ylletyger, samt att såsom en dervid biträdande inrättning få begagna ett på stället redan upfördt mindre Färgeri. Den gamla och välbevarande kvarnanläggningen ödelades helt vid en brand i december 2000. Lars Andersson var farmors far till Anders och Lars Paulsson som nu bebor de två gårdsbyggnaderna i Mölleröd.

 

Möllerödskvarnen när den gick för fullt                                                                                                               Kvarnen efter branden

Sedermera startade bröderna Gottfrid, Axel, Arvid och Hilding Jönsson 1914 en möbelfabrik som var i drift fram till mitten av 1960-talet. Bröderna drev även ett elverk som fram till 1940-talet försåg en stor del av socknen med elektrisk ström. Möbelfabriken totalförstördes av brand två gånger men återuppbyggdes.

Den första utvidgade fabriken brann efter ett åsknedslag på 1930-talet                            Bröderna Jönssons andra möbelfabrik som eldhärjades 1948

År 1966 förvärvades fabriksbyggnaden av Vittsjö kommunala Industribyggnadsstiftelse i samband med att AB Alga, ett spelföretag inom Bonnierkoncernen, valde att från 1967 lokalisera sin verksamhet dit. Företaget drev sin verksamhet i Mölleröd fram till årsskiftet 1972/73. På 1980-talet hade Borgs Vävgarner sin verksamhet i fabrikslokalerna i Mölleröd. Detta berodde på att Vävstolsfabriken i Glimåkra AB, vilken sedan 1975 tillhörde Bonnierkoncernen, i slutet av 1970-talet förvärvade hemslöjdsdelen av det anrika Lundaföretaget ”C.O. Borgs Söner”. Företaget Borgs Vävgarner, grundat i Lund 1734, finns numera på Hässleholmsvägen 28 i Vittsjö.

Bröderna Jönssons fabriksbyggnad i Mölleröd har nyligen förvärvats av mikroteknikern Oskar Enge, som avser att förlägga sin verksamhet där. Han kommer från Disebo i Östervåla norr om Uppsala och driver sedan många år ett mikrotekniskt företag. Tillverkningen är inriktad på specialutrustning för den medicintekniska och elektroniska industrin. Senaste leveransen var ett instrument för att mäta sammansättningen av utandningsluften hos patienter vid sjukhusoperationer.

Borgs Vävgarner AB grundat i Lund 1734.


Per Paulssons såg byggd i början av 1900-talet är nu borta. I bakgrunden skymtar Bröderna Jönssons möbelfabrik.

Top