Vad hette hunden i Verums socken på 1920-talet

VERUM. För några år sedan presenterade Johanna Othén examensuppsatsen ”Lisa och Linus, Lady och Lufsen” på Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet. Syftet med hennes arbete var att undersöka samtida svenska hundnamn och att kartlägga och kategorisera de vanligaste namnen.

Som utgångspunkt för analysen indelades hundarna i de tre olika grupperna sällskapshundar, brukshundar och jakthundar och hon undersökte tre raser inom varje grupp. Hon konstaterade att namngivningen skilde sig åt inom och mellan grupperna, men fann att jakthundarna hade bevarat ett äldre namnskick med många traditionella hundnamn medan sällskapshundarna i stor utsträckning fick ”smeksamt” inriktade personnamn.
Av en tillfällighet har jag fått ta del av ett hundskatteregister över samtliga 107 hundar, varav 37 hanhundar och 70 honhundar, som fanns i Verums kommun (socken) år 1924. Av samtliga hundar hade 67 stycken upptagits med namn och för 60 hundar angavs även rasen. Övriga hundar upptogs antingen som blandras eller av okänd ras.

Här ses stövaren King, född 1920, med sin 83-årige husbonde Brogårds sme´.
Smeden Nils Kristensson (1846-1937) var ännu på gamla dagar en aktiv jägare.
Foto från slutet av 1920-talet.

Historiska hundnamn
Det svenska hundnamn som är mest känt i historieskrivningen är Karl XII:s hund Pompe. Kungen påstås ha haft tre hundar med detta namn, varav en dog 1699. Den är begravd i Karlbergs slottspark med egen gravsten. En följde Karl XII i fält och dog i ett krigsläger i Polen 1703. Han sista hund med namnet Pompe tros ha dött 1714 då kungen red genom Ungern. En berömd dikt om ”den mellersta” av dessa tre hundar lyder:
Pompe kongens trogne dräng
Sof hwar natt i Herrens säng,
Sehn af år och resor trötter
Leed han af wjd Kongens fötter.
Mången stålt och fager mö
Önskade som Pompe lefwa,
Tusend hieltar eftersträfwa
 At få så som Pompe dö.

En ännu äldre kunglig hund ska ha burit namnet Turck. Den tillhörde Karl XI och trots att han var kungens favorithund skänktes hunden till den ryske tsaren, dock sedan kungen först låtit måla av den. Andra hundar som tillhörde Karl XI hette Fortun, Gallas och Fairfax.
År 1987 utgav Hugo Karlsson en bok om historiska hundnamn med titeln: Hundnamn i Sverige ca. 1650−1800 och år 1880 utgav Johan Nordlander boken Norrländska husdjursnamn. Nordlander upptecknade där de namn som förekom på 1870-talet och för hundarnas namn gjorde han upp en kategoriserad lista enligt följande: 1) Snabbhet, raskhet, hurtighet, 2) Modighet och styrka, 3) Jakt, 4) Vakt, 5) Smeknamn, 6) Skämtsam art, 7) Personnamn (dels latin och grekiska, dels inhemska), 8) Övrigt

I registret över hundarna i Verums socken förekommer följande hundraser:

Stövare, schiller och Hamiltonschiller 33 st
Foxterrier 10 st
Spets, lapphund/jämtlands-/norrlandsspets 6 st
Tax 4 st
Sankt Bernhardshund 3 st
Dalmatiner 2 st
Pointer 1 st
Pudel 1 st

 

Bland Verums 50 hundnamn år 1924 intogs förstaplatsen av namnet Boj och därefter följde Larry och King. Dessa tre namn hade anglosachsiska eller amerikanska förebilder. Först i nedanstående lista anges namn som bars av mer än en hund och därefter följer övriga förekommande enstaka namn i alfabetisk ordning.

Boj (4 st) Björn Kaj Moppsa Rossa
Larry (3 st) Bob Knakk Måns Senni
King (2 st) Dolly Krylle Nalle Stella
Klinga (2 st) Dona Kvick Neger Ström
Tessie (2 st) Gippsa Lady Nätta Svartman
Jack (2 st) Gissa Leo Pang Tango
Sally (2st) Gunni Lord Pelle Tessy
Aggi Hamrik Metta Priffe Tidny
Bella Jepsi Modig Putte Tyra
Bellis Kadell Moppe Rappe Vakta

 

De just nu mest populära hundnamnen finns upptagna i ordningsföljd på en hemsida som riktar sig till hundägare som behöver vägledning vid namngivningen. De sju med fetstil markerade namnen förekom även i Verum år 1924.

1. Molly 11. Sally 21. Elvis 31. Nelly 41. Molle
2. Wilma 12. Charlie 22. Ozzy 32. Freja 42. Nalle
3. Ludde 13. Zorro 23. Tyson 33. Saga 43. Daisy
4. Bella 14. Tindra 24. Elsa 34. Stella 44. Nellie
5. Ronja 15. Maja 25. Buster 35. Kajsa 45. Tilda
6. Bamse 16. Doris 26. Ebba 36. Rambo 46. Fanny
7. Sigge 17. Nova 27. Lisa 37. Gizmo 47. Ida
8. Alice 18. Hugo 28. Leo 38. Rex 48. Simba
9. Rocky 19. Mimmi 29. Smilla 39. Jack 49. Zita
10. Selma 20. Max 30. Lady 40. Atlas 50. Morris

 

Top