Värsta julen i Verum när spanskan grasserade 1918

VERUM. Mjölnardottern Linnéa minns hur hela familjens tillvaro krossades av farsoten

Mjölnaren Oskar Bengtssons dotter Linnéa föddes i Mölleröd på försommaren 1909, just på den dag som har firats som svenska flaggans dag och nu är vår nationaldag. Hon återkom omkring 1930 till sin födelsesocken där hon upplevt så stor sorg julen 1918.
Linnéa ingick 1933 äktenskap med toffelmakaren och sedermera fjärdingsmannen Johan Thörn. Familjen bodde några år i ett nyuppfört hus mittemot den nya skolan i Brogården och byggde sedan en ny villa vackert belägen i en backe intill festplatsen i samma by.
Sina sista år bodde Linnéa i Vittsjö och hon avled 95 år gammal den 27 oktober 2004. Vid jultiden 2001 berättade hon för mig om hur de återstående syskonens framtid kom att gestalta sig efter bägge föräldrarnas och de två brödernas död 1918. Linnéa erinrade då om den stora omtänksamhet som faderns arbetsgivare Per Paulsson och hans familj i Mölleröd visade den hårt drabbade familjen hösten och vintern 1918.


Linnéa Thörn avled för tio år sedan i Vittsjö.
Foto: Maria Pettersson 2001

Spanska sjukan fördunklade julen i Verum
Verums socken drabbades 1918, när första världskriget äntligen tagit slut, av ett förfärligt dråpslag under årets sista månad. Några dagar före jul slog farsoten till utan förskoning. Under december månad det året dog 12 sockenbor i epidemin. Söndagen den 20 december gjordes i Verums kyrka tacksägelse samtidigt för sju personer som dött under en och samma vecka.

Tidningen Norra Skåne skrev under rubriken Där sorgen drabbar tungt:

En svårt hemsökt familj af den härjande spanska sjukan kan man med skäl kalla mjölnaren Oskar Bengtssons i Mölleröd, Verums socken, där ej mindre än tre personer af nämnda familj på endast några dagar skördats af döden. Natten till den 17 d:s afled familjefadern Oskar Bengtsson, 33 år gammal. På torsdagen afled deras 5-årige son Bertel och på fredagen afled hustrun Alma Bengtsson, 30 år gammal. Af familjen återstår nu 4 små barn, det äldsta 10 år och det yngsta endast en månad gammalt. Att sorgen är stor kan lättare tänkas än beskrifvas. Tilläggas bör att makarna Bengtsson mistade en tvåårig son för 2 månader sedan. [ ... ] söndagen den 20 gjordes tacksägelse för sju under veckan aflidna, hvilket torde vara enastående i en församling på föga mer än 1.000 personer.

I mjölnarfamiljens grav vilar föräldrarna Oskar och Alma samt pojkarna Bertel och Malte.

En världsomspännande influensavåg - en pandemi - med okänt ursprung
Sjukdomen anses av de flesta epidemiologer ha anlänt till Europa under våren 1918 via amerikanska trupptransporter till franska inskeppningshamnar. Kunskapen som epidemin spreds via nyhetsmedierna sedan den i maj samma år brutit ut i Spanien. Under juni månad hade spanska sjukan konstaterats i många andra europeiska länder som t ex Storbritannien, Grekland, Tyskland, Schweiz och Österrike. I den första vågen var sjukdomen förhållandevis mild och dödligheten låg. Under höstens lopp började emellertid dödsfallen bli allt vanligare och kulmen nåddes under oktober månad.

Sjukdomen når Göingebygden sommaren 1918
Under juli månad närmar farsoten sig våra trakter vecka för vecka. Till Göteborg kom sjukdomen med en norrman den 7 juli och den 11 juli rapporteras ett tiotal insjuknade från Stockholm. Samma dag uppges att man har konstaterat 68 fall av spanska sjukan i Köpenhamn. De första fallen i Skåne inträffade i Hälsingborgstrakten där ett 50-tal hade insjuknat den 20 juli. Under den sista veckan i juli börjar sjukdomen grassera på flera militära förband i landet och på vissa större arbetsplatser uppstår personalbrist på grund av omfattande sjukskrivningar.
Från och med augusti månad 1918 avrapporteras sjukdomens härjningar i tidningen Norra Skåne varje dag under rubriken ”Spanska sjukan”. Fram till den 6 augusti har 33 sjukdomsfall konstaterats i Kristianstads län: 7 i Kristianstad, 6 i Åhus, 8 i Rinkaby, 4 i Villands Vånga, 5 i Klippan, 2 i Simrishamn och ett fall i Norra Åsum. Den 8 augusti meddelar tidningen att ett tiotal personer har insjuknat i Hässleholm och den 10 augusti rapporteras ett 20-tal fall i Sösdala och i Vinslöv tre fall. Redan den 13 augusti meddelas att två sjukdomsfall har upptäckts bland Skånska trängkårens värnpliktiga. Längre fram i augusti rapporteras att sjukdomen är på retur i Hässleholm med undantag av Skånska trängkåren där 47 värnpliktiga var ”angripna” den 28 augusti.

Top