Verums postförare var uppkallad efter härföraren Tilly

VERUM. Katrine Arvidsson, som tillhör den nyss belönade RESURSGRUPPEN, bor i det hus som vi gamla verumiter kallar ”Tillys i Tågarp”. De som för etthundra år sedan bodde där var verkliga mångsysslare. Per Tilly skrevs som torpare och småbrukare, men kunde även tituleras husar, snickare och postförare. Per Tillys hustru Hanna Åkesdotter drev ett utmärkt hembageri och hennes goda bröd var vittberömt. Ester Olsson uppvuxen i Brogården skrev att ungarna i byn sprang: ... till Tillys efter bröd. Det ville vi så gärna för vi fick en fin kaka av Tillys Hanna varje gång. Den var rund, taggig, med socker på och den var ljuvlig. Än kan jag känna precis hur den smakade. Jag tror ingen kaka nu är så god. Jag har nog ätit ungefär likadana, men se - det var inte så ofta då man fick en fin kaka. En kaka fint matbröd kostade då 25 öre, ack om man fick smörgås på sådant bröd.
Per Tilly i Generalmönsterrullan för Skånska Husarregementet

Det blev populärt att döpa soldater efter den kände härföraren Tilly och år 1871 enrollerades den då 22-årige Per Nilsson från Verum som soldat med namnet Per Tilly vid Överstelöjtnantens kompani av Skånska husarregementet. Han tjänade för Algustorps rusthåll i Stoby socken inte långt från Ballingslöv.

Härföraren Johann Tilly var född i Brabant i det land som nu är Belgien. Han levde från 1559 och dog den 30 april 1632. Tillys död orsakades av en svensk kanonkula. Som gamla skolelever vet dog Tillys besegrare Gustav II Adolf i dimman vid Lützen den 6 november samma år.

I januari 1925 avgick Verums postförare Per Tilly efter 30 års plikttrogen tjänstgöring. Han hade under många år tagit posten från Vittsjö till Verums socken först till fots och senare per cykel. Först efter Per Tillys avgång infördes daglig postgång från Vittsjö. Utgivningen av tidningen ”Dövas vän” från Bolberöd hade bidragit till att Verum fick daglig kontakt med omvärlden. I ett kommunprotokoll från den 26 juli 1925 heter det: Emedan åbosonen Tor Persson i Bolberöd genom sin myckna postbefordring från Verum genom utgivandet av tidningen Dövas vän mm åstadkommit att daglig postgång kommit till stånd mellan Vittsjö och Verum beslöt stämman utbetala 75 kronor till Tor Persson till uppmuntran av hans verksamhet. Efter Per Tillys pensionering som 75-åring övertogs sysslan som brevbärare av svärsonen Joel Nilsson i Länekärr, kallad ”Posta-Joel”. En annan svärson bosatt i närheten var August Torstensson Hedlund som varit järnvägsbyggare och periodvis vistats utomlands bland annat i Kongo åren 1803-1805.

Per Tillys egen bakgrund var ganska dramatisk, för att inte säga tragisk. Vid födelsen den 22 april 1849 noterades att modern Pernilla Nilsdotter var ”Förrymde förre Soldaten Sven Grens Hustru”. Denne hade ”schappat” från familjen på Magnarpstorp, även kallat Skottet, efter att ha dömts för ett stöldbrott i Småland. Den ”utfattiga” hustrun blev övergiven med deras två gemensamma barn. (Dottern Anna, sedan gift med Ludvig Nilsson i Ekholm, och sonen Jöns, sedermera husar med soldatnamnet Skantz.) Pernilla hade dessutom fött detta s.k. oäkta barn med namnet Per.

Efter avslutad tjänstgöring som husar kom Per Tilly till Länekärr 1880 där han gifte sig med Hanna Åkesdotter (f 1858) och där föddes barnen Hilma och Herman. Hustrun hade tidigare sonen Nils. År 1884 flyttade familjen till den plats som nu kallas ”Tillys” i Tågarps by i Verums socken. Där föddes sedan barnen Ester, Annie, Ellen, Helga, Clary, Edith Selma, Ragnhild och Martha Linnea. Döttrarna Edith Selma och Martha Linnea avled späda 1905. Per Tillys styvson Nils emigrerade till USA kort efter den stora engångsutvandringen från socknen 1891. Han reste till S:t James i Minnesota hösten 1892. Drygt tio år senare for Ester (1903) och några år senare (1907) även Annie. Hösten 1930 återvände Annie Tilly och bosatte sig hos sin syster Ragnhild i Tågarp. Hon medförde då dottern Anny, född i USA 1910. Denna dotter kallades sedermera ”Lill-Annie” till skillnad från modern, som kallades ”Stor-Annie”.

Per Tillys mor Pernilla Nilsdotter, som var född 1813, bodde sina sista år som fattigt inhyseshjon hos sonen Jöns Svensson Skantz i ”Brogårdsmark” och dog i april 1906, 92 år gammal.

Per Tillys dotter Ester stannade kvar i Amerika. Hon gifte sig 1910 i Hennepin, Minnesota, med den jämnårige amerikanen Burley Lackey. Ester avled i mars 1969 och bodde då på en farm i Gage i den bergiga staten Montana. Farmen ligger vid en plats som heter Big Wall och där föddes sönerna Maurice ”Morris” Burley Lackey (1914 - 1992), William ”Willie” Richard Lackey (1917 - 2001) och Donald ”Don” Pete Lackey (1919-2002). Sonen ”Willie” övertog sedermera farmen. Burley Lackey dog 1977 och båda makarna vilar på Miracle Lodge Number 84 Cemetery i Klein inte långt från orten Roundup. (Roundup är en liten stad i Musselshell County i delstaten Montana, USA, Namnet kommer ifrån round up cattle, alltså att fånga in lösgående kreatur för till exempel märkning eller slakt.)

Top